Bokrecept

Du som är bibliotekarie, logoped, barnhälsovårdssköterska, tal-, språk- eller specialpedagog bidrar i ditt arbete till att barn med avvikande eller försenad språkutveckling får hjälp. Genom Bokrecept når vi tillsammans fler barn och deras vuxna!

Vad är Bokrecept?

Logoped, barnhälsovårdssköterska, tal-, språk- eller specialpedagog skriver ut ett bokrecept till barn i åldrarna 0-6 år som har behov av språkstimulans. I vissa kommuner skrivs Bokrecept även ut till barn i skolåldern. Barn och deras vuxna går sedan till biblioteket för att lämna in bokreceptet. Utifrån bokreceptet plockar bibliotekarien ihop böcker att låna som hjälper barnet att träna sitt språk. 

Varför arbetar vi med Bokrecept?

De första tre åren i en människas liv är avgörande för att utveckla ett gott språk. 5-8 % av förskolebarnen i Sörmland har någon typ av avvikande språkutveckling. En del barn börjar tala sent. Vissa barn har svårt att utveckla ordförråd och grammatik. Andra barn har svårt med uttal eller att förstå talat språk. Barnets språkliga ålder kan vara en annan än barnets faktiska ålder. Dessa barn har ett stort behov av språklig stimulans.

Forskning visar att tidig och frekvent biblioteksanvändning och tillgång till böcker i hemmet starkt påverkar barnets prestationer senare i skolan. Bokrecept ger familjerna en tidig kontakt med biblioteket. Det är viktigt att pratläsa med yngre barn och högläsa med äldre barn. Bokrecept bidrar till att stimulera barnets språkutveckling och förebygga framtida läs- och skrivsvårigheter.

Vill du samverka med oss?

Varje år genomför Biblioteksutveckling Sörmland och Barnhälsovården i Sörmland ett samverkansmöte för alla bibliotekarier, logopeder, barnhälsovårdssköterskor, tal-, språk- och specialpedagoger (från kommuner där specialpedagoger skriver ut bokrecept) från hela regionen. På mötet följer vi upp arbetet med bokrecepten och delar kunskap och erfarenheter från våra olika professioner. Stående punkter på dagordningen:

  • Uppföljning med rapport från alla hur det går på hemmaplan.
  • Rapport från alla av statistik över utskrivna och inlämnade bokrecept. Biblioteken skickar in statistik till Biblioteksutveckling Sörmland innan mötet. 
  • Samtal kring om något ska ändras i själva bokrecepten.

Var hittar jag bokrecepten?

Du som arbetar med Bokrecept i Sörmland hittar information går in under din yrkeskategori-ingång längst ner på sidan. Där hittar du information riktad till just dig och själva bokrecepten.

Bokrecepten har nytt utseende från och med våren 2021. Nu kan du som skriver ut välja att fylla i bokrecepten digitalt och sen skriva ut till familjen.

Hur fungerar Bokrecept i Sörmland?

Uppdaterat: 4 augusti 2023
PTZE