En förälder sitter med ett barn i famnen och läser en bilderbok. Ett lite äldre barn med fläta sitter bredvid. Alla ser glada ut.

Gåvoboken

Med Region Sörmlands gåvobok hälsar bibliotek och barnhälsovård alla nyfödda och nyinflyttade barn välkomna till livet och till Sörmland! Vi berättar för familjerna hur viktigt det är för språkutvecklingen att tidigt komma igång med att läsa, sjunga, leka och berätta för barnet.

Om gåvoboken

Målet med gåvobokssamarbetet är att alla barn mellan 0-6 år tillsammans med sina vuxna ska känna sig välkomna in i läsandet och språkets rika värld och upptäcka bibliotekets alla skatter. När barnet skrivs in på Barnhälsovårdsmottagningen delar sköterskan ut ett presentkort och informerar om att familjen är välkommen till sitt närmsta bibliotek för att hämta en gratis bok till barnet. På biblioteket väljer familjen vilken av de tre gåvoböckerna de vill ha; Jan Lööfs bilderbok eller Små, små visor / Pikku, pikku lauluja. Region Sörmland har dela ut gåvoböcker till barn sedan 1991 enligt ett fullmäktigebeslut. Bokinköpen finansieras centralt av regionen.

Genom gåvobokssamarbetet bidrar du som arbetar inom barnhälsovård och bibliotek till att alla barn får ett rikt språk!

Nytt presentkort 2020

Nu gör vi om presentkorten så att de stämmer överens med den nya grafiska profilen. Har du synpunkter som kan göra presentkorten bättre? Hör av dig till oss på Biblioteksutveckling Sörmland!

Information för dig som arbetar med gåvoboken

Uppdaterat: 16 juli 2020
CPVP