En förälder sitter med ett barn i famnen och läser en bilderbok. Ett lite äldre barn med fläta sitter bredvid. Alla ser glada ut.

Gåvoboken

Med gåvoboken hälsar vi alla nyfödda och nyinflyttade barn välkomna till livet och till Sörmland. Vi berättar för familjerna hur viktigt det är för språkutvecklingen att tidigt komma igång med att pratläsa och högläsa för barnet.

Målet är att alla barn mellan 0-6 år tillsammans med sina vuxna ska besöka biblioteket och hämta ut sin gåvobok. Genom gåvobokssamarbetet bidrar du som arbetar på BVC och bibliotek till att alla barn får ett rikt språk!

Här hittar du en film från projektet Bokstart som på ett bra sätt beskriver hur du kan tänka och arbeta kring små barns språkutveckling.

Information för dig som arbetar med gåvoboken

Uppdaterat: 8 oktober 2019
6138