Ett barn läser en bok

Läsfrämjandelyftet

Läsfrämjandelyftet är Kulturrådets satsning på ökad kompetens inom läsfrämjande och förmedling av litteratur och vänder sig till medarbetare och chefer på landets folkbibliotek. Fokus ligger på barn och ungas läsning.

Långsiktiga mål

Läsfrämjandelyftets långsiktiga mål är att skapa en likvärdig och hållbar infrastruktur för folkbibliotekens kompetensutveckling, med fokus på läsfrämjande och litteraturförmedling. Det leder till att ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och ökat intresse för läsning och litteratur.
Satsningen syftar till att:

1. Stärka biblioteksmedarbetarna i deras profession och i rollen som läsfrämjare
2. Stärka bibliotekens chefer och medarbetare i att arbeta strategiskt med det läsfrämjande uppdraget

Så jobbar vi med Läsfrämjandelyftet i Sörmland

I Sörmland har vi genomfört en kartläggning av nuläge och behov hos alla folkbibliotek. Den blir vägledande för vilka satsningar vi gör inom Läsfrämjandelyftet i Sörmland. 

  • Den 28 april var det kick-off för Läsfrämjandelyftet på biblioteket i Katrineholm. Alla folkbibliotek i regionens deltog och Digiteket var med och föresläste om kollegialt lärande och dela-kultur.
  • Det finns ett nätverk för Läsfrämjandelyftet med representanter från alla folkbibliotek.
  • Läsfrämjandelyftet har en egen kanal på Folkbiblioteken i Sörmlands Teams-yta.
  • Läsfrämjandelyftet i Sörmland har ett eget nyhetsbrev, där vi vänder oss till alla medarbetare på folkbiblioteken.
  • Läsfrämjandelyftet är ett avstamp för det fortsatta arbetet med läsfrämjande i Sörmland.

Mer om Läsfrämjandelyftet hos Kulturrådet

Uppdaterat: 22 januari 2024
W8E1