Läsglädje inom LSS och äldreomsorg

Du som är bibliotekarie, frivillig högläsare, läs- eller kulturombud möjliggör läsning och kultur inom LSS och äldreomsorg i Sörmland. Kontakta oss gärna om du vill ha stöd!

Genom läsning och kultur väcker vi lust till rörelser, musik, minnen och berättelser. Alla människor har rätt till läsning, information och kultur utifrån sina förutsättningar och intressen. 

Årligen arrangerar vi tillsammans med en arbetsgrupp en fortbildningsdag med inspiration för dig i Sörmland som är kultur- och läsombud, högläsare, biblioteksarbetare eller bara intresserad.

Vad är läs- och kulturombud?

Läs- och kulturombud är ordinarie personal inom LSS och äldreomsorg som arbetar med lässtöd och kulturförmedling som en del i sitt arbete. Läs- och kulturombud möjliggör att människor har tillgång till läsning, kultur och information. Olika kommuner kan kalla funktionen olika. 

Vad är en högläsare?

Högläsare är frivilliga som besöker äldreboenden, dagverksamheter och privatpersoner för en stunds läsning tillsammans.

Vad är bibliotekets roll?

Biblioteken hjälper till att inspirera till läslust och hitta rätt litteratur oavsett om det är lättläst, talböcker och taltidningar, stor stil, punktskrift, böcker på olika språk, ljudböcker och andra resurser.

Vad gör nätverket för läs- och kulturombudsansvariga?

I Sörmland har vi ett nätverk för dig som är läs- eller kulturombudsansvarig. Vi träffas två gånger per år för att byta erfarenheter, diskutera aktuella frågor och stärka arbetet med allas rätt till läsning, information och kultur.

Nätverket består av bibliotekarier från de kommunala bibloteken, Biblioteksutveckling Sörmland, Scenkonst Sörmland, Sörmlands museum, Studieförbundet vuxenskolan, FUB, Demensförbundet, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och representanter från LSS och äldreomsorgen.

Kontakta Victoria om du vill veta mer eller vill vara med i nätverket!

Se filmen Läsglädje i omsorgen

Se, inspireras och dela filmen Läsglädje i omsorgen - en demokratisk rättighet som visar hur mycket det ger att arbeta med böcker och läsning inom LSS och äldreomsorg. 

Läsglädje i omsorgen - en demokratisk rättighet. Kort version (47 sekunder). from Myndigheten för tillgängliga medier, MTM on Vimeo.

Fakta om rätten till läsning

Läsning skapar delaktighet och välmående i vardagen, bidrar till språkutveckling, ger minnesträning, fler kunskaper om samhället och ökad gemenskap. Tillgång och hjälp till information och läsning är en demokratisk rättighet som finns formulerad i flera lagar och förordningar.

Uppdaterat: 4 augusti 2023
QEPW