Rätten till läsning och kultur inom LSS- och äldreomsorg

Alla människor har rätt till läsning, information och kultur. Bibliotekarier, högläsare, läs- och kulturombud skapar tillsammans läslust och ökar delaktigheten inom LSS och äldreomsorg i Sörmland.

Läsning skapar välmående i vardagen, bidrar till språkutveckling, ger minnesträning och ökad gemenskap.

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har gjort filmen Läsglädje i omsorgen - en demokratisk rättighet (47 sekunder). Filmen visar hur mycket det ger att arbeta med böcker och läsning inom LSS och äldreomsorg.
Se, inspireras och dela filmen!

Läsglädje i omsorgen - en demokratisk rättighet. Kort version. from MTM on Vimeo.

Vad är läs- och kulturombud?

Läs- och kulturombud är ordinarie personal inom LSS och äldreomsorg som arbetar med lässtöd och kulturförmedling som en del i sitt arbete. Läs- och kulturombuden möjliggör att människor har tillgång till läsning, kultur och information. Läsning & kultur väcker lust till rörelser, musik, minnen och berättelser utifrån var och ens intresse.

Vad är en högläsare

Högläsare är frivilliga som besöker äldreboenden, dagverksamheter och privatpersoner för en stunds läsning tillsammans.

Vad är bibliotekets roll?

Biblioteken hjälper till att inspirera till läslust och hitta rätt litteratur oavsett om det är lättläst, talböcker och taltidningar, stor stil, punktskrift, böcker på olika språk, ljudböcker och andra resurser.

Vad gör nätverket för läs- och kulturombudsansvariga?

Nätverket för läs- och kulturombudsansvariga i Sörmland träffas två gånger per år för att byta erfarenheter, diskutera aktuella frågor och stärka arbetet med allas rätt till läsning, information och kultur.

Nätverket består av bibliotekarier, Biblioteksutveckling Sörmland, Scenkonst Sörmland, Sörmlands museum, Studieförbundet vuxenskolan, FUB, Demensförbundet, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och representanter från LSS och äldreomsorgen.

Årligen arrangerar en arbetsgrupp en fortbildningsdag med inspiration för kultur- och läsombud, högläsare, biblioteksarbetare och andra intresserade.

Fakta om rätten till läsning

Läsning skapar delaktighet och välmående i vardagen, bidrar till språkutveckling, ger minnesträning, fler kunskaper om samhället och ökad gemenskap. Tillgång och hjälp till information och läsning är en demokratisk rättighet som finns formulerad i flera lagar och förordningar.

Uppdaterat: 29 oktober 2020
Q65N