Alla i Sörmland har rätt till bibliotek, litteratur och läsning!

Vi vill att fler människor i Sörmland ska vilja och kunna läsa, skriva, skapa, berätta och delta i samhället utifrån sina förutsättningar.

Du ska ha möjlighet att utöva dina mänskliga rättigheter och aktivt kunna bidra till ett hållbart samhälle oavsett vad du har för bakgrund eller var du bor. Tillsammans med bibliotek, litterära utövare och andra aktörer arbetar vi för att alla i Sörmland får lika bra tillgång till bibliotek, läsning, information, litteratur och berättelser.

Vi prioriterar satsningar som når och skapar delaktighet hos barn och unga, personer med funktionsnedsättning, personer med andra modersmål än svenska, nationella minoriteter och äldre.

Våra verksamhetsområden är: 

  • regional biblioteksverksamhet
  • läsfrämjande
  • litteraturutveckling

Bibliotek - möjliggöra biblioteksutveckling

Vi bidrar till folkbibliotekens verksamhetsutveckling, samarbete och kvalitet genom att inspirera till samverkan, främja delat lärande och utveckla metoder. Vår främsta målgrupp är medarbetare och chefer vid folkbiblioteken i Sörmlands nio kommuner.

Kontakta JessicaVictoria eller Petra.

Läsning - öka samverkan mellan olika aktörer i samhället

Vi bedriver läsfrämjande verksamhet riktad till och tillsammans med olika målgrupper i samhället genom att verka för att ta bort hinder för läsning och stärka människors identiteter som läsare. Vi stöttar folkbiblioteken, men även andra aktörer i att utveckla och testa metoder för läsning och berättande.

Kontakta Petra

Litteratur - främja människors skrivande och berättande

Vi utvecklar litteraturen som konstform i Sörmland genom att lyfta lokala författarskap, talangutveckling, och skapa mötesplatser för litteratur och berättande. Vi vänder oss både till dig som skriver på fritiden och till dig som är professionell författare, översättare, dramatiker, serieskapare eller poet som är verksam i Sörmland. Vi samarbetar med bokförlag, bibliotek och andra som arbetar med litteraturområdet i Sörmland.

Kontakta Iréne.

Visste du detta om oss?

Vi har en handlingsplan för tillgänglighet för att se till att verksamheten bidrar till att människor kan utöva sina mänskliga rättigheter och vara delaktiga i samhället oavsett funktionsvariation. Vi deltar också i regionens Pride-aktiviteter.

Uppdaterat: 27 mars 2024
FPJR