Mål och budget 2019

I november 2018 fastställde regionfullmäktige Mål och budget för 2019. Budgeten innehåller förutsättningar för styrelser och nämnder. Dokumentet är vägledande och styrande för verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet.

För att finansiera regionens verksamhet betalar sörmlänningarna skatt till regionen. Skatten till regionen har ökat med 6 öre jämfört med föregående år. Det beror på en skatteväxling mellan kommunerna och regionen där kommunerna sänker skatten med 6 öre och Region Sörmland ökar skatten med 6 öre. För 2019 är skatten till Region Sörmland 10,83 kronor.

Mål och budget 2019 med plan 2020-2021

Oppositionens budgetförslag

Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna - budget 2019 med plan 2020-2021

Sverigedemokraterna - budget 2019 med plan 2020-2021

Vänsterpartiet - budget 2019 med plan 2020-2021

Nedan hittar du tidigare års mål och budget. Om du önskar mål och budget för längre tid tillbaka, välkommen att kontakta Johanna Öjert: Skyddad adress.

Mål och budget

Uppdaterat: 17 juni 2019
WJQZ