Mål och budget

I november 2020 fastställde regionfullmäktige Mål och budget för 2021. Budgeten innehåller förutsättningar för styrelser och nämnder. Dokumentet är vägledande och styrande för verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet.

För att finansiera regionens verksamhet betalar sörmlänningarna skatt till regionen. För 2021 är skatten till Region Sörmland 10,83 kronor. Skatten till regionen är oförändrad jämfört med föregående år. 

Mål och budget 2021 med plan 2022-2023

Oppositionens budgetförslag

Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna - budget 2021 med plan 2022-2023

Sverigedemokraterna - budget 2021 med plan 2022-2023

Vänsterpartiet - budget 2021 med plan 2022-2023

Nedan hittar du tidigare års mål och budget. Om du önskar mål och budget för längre tid tillbaka, välkommen att kontakta Johanna Öjert: Skyddad adress.

Mål och budget

Uppdaterat: 7 december 2020
Z1ME