Mål och budget

I november 2021 fastställde regionfullmäktige Mål och budget för 2022. Budgeten innehåller förutsättningar för styrelser och nämnder. Dokumentet är vägledande och styrande för verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet.

För att finansiera regionens verksamhet betalar sörmlänningarna skatt till regionen. För 2022 är skatten till Region Sörmland 10,83 kronor. Skatten till regionen är oförändrad jämfört med föregående år. 

Mål och budget 2022 med plan 2023-2024

Oppositionens budgetförslag

Kristdemokraterna - budget 2022 med plan 2023-2024

Liberalerna - budget 2022 med plan 2023-2024

Moderaterna - budget 2022 med plan 2023-2024

Sverigedemokraterna - budget 2022 med plan 2023-2024

Vänsterpartiet - budget 2022 med plan 2023-2024

Nedan hittar du tidigare års mål och budget. Om du önskar mål och budget för längre tid tillbaka, välkommen att kontakta Johanna Öjert: Skyddad adress.

Mål och budget

Uppdaterat: 9 december 2021
QBPX