Mål och budget

I november 2022 fastställde regionfullmäktige Mål och budget för 2023. Budgeten innehåller förutsättningar för styrelser och nämnder. Dokumentet är vägledande och styrande för verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet.

För att finansiera regionens verksamhet betalar sörmlänningarna skatt till regionen. För 2023 är skatten till Region Sörmland 10,83 kronor. Skatten till regionen är oförändrad jämfört med föregående år. 

Mål och budget 2023 med plan 2024-2025

Oppositionens budgetförslag

Socialdemokraterna - budget 2023 med plan 2024-2025

Sverigedemokraterna - budget 2023 med plan 2024-2025

Vänsterpartiet - budget 2023 med plan 2024-2025

Nedan hittar du tidigare års mål och budget. Om du önskar mål och budget för längre tid tillbaka, välkommen att kontakta Johanna Öjert: johanna.ojert@regionsormland.se.

Önskar du hjälp att läsa dokumenten, kontakta oss.

Mål och budget

Uppdaterat: 30 januari 2023
8BKR