Mål och budget

I november 2023 fastställde regionfullmäktige Mål och budget för 2024. Budgeten innehåller förutsättningar för styrelser och nämnder. Dokumentet är vägledande och styrande för verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet.

För att finansiera regionens verksamhet betalar sörmlänningarna skatt till regionen. För 2024 är skatten till Region Sörmland 10,83 kronor. Skatten till regionen är oförändrad jämfört med föregående år. 

Mål och budget 2024 med plan 2025-2026

Oppositionens budgetförslag

Socialdemokraterna - budget 2024 med plan 2025-2026

Sverigedemokraterna - budget 2024 med plan 2025-2026

Vänsterpartiet - budget 2024 med plan 2025-2026

Nedan hittar du tidigare års mål och budget. Om du önskar mål och budget för längre tid tillbaka, välkommen att kontakta Johanna Öjert: johanna.ojert@regionsormland.se.

Önskar du hjälp att läsa dokumenten, kontakta oss.

Mål och budget

Uppdaterat: 9 januari 2024
EBSV