Mål och budget

I november 2019 fastställde regionfullmäktige Mål och budget för 2020. Budgeten innehåller förutsättningar för styrelser och nämnder. Dokumentet är vägledande och styrande för verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet.

För att finansiera regionens verksamhet betalar sörmlänningarna skatt till regionen. För 2020 är skatten till Region Sörmland 10,83 kronor. Skatten till regionen är oförändrad jämfört med föregående år. 

Mål och budget 2020 med plan 2021-2022

Oppositionens budgetförslag

Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna - budget 2020 med plan 2021-2022

Sverigedemokraterna - budget 2020 med plan 2021-2022

Vänsterpartiet - budget 2020 med plan 2021-2022

Nedan hittar du tidigare års mål och budget. Om du önskar mål och budget för längre tid tillbaka, välkommen att kontakta Johanna Öjert: Skyddad adress.

Mål och budget

Uppdaterat: 13 december 2019
BBYP