Så fördelas skatten

För varje beskattningsbar hundralapp som länets invånare tjänar går 10,83 kronor i skatt till Region Sörmland. Det är regionfullmäktige som varje år beslutar om hur stor skattesatsen ska vara. Skatteintäkterna fördelas på Region Sörmlands olika verksamheter, och den största delen går till hälso- och sjukvården.

Så fördelas skatten

Uppdaterat: 18 december 2023
BRRW