Nätkasse med böcker och äpplen

Hållbara bibblan

I Hållbara bibblan utforskar vi tillsammans med dig som arbetar på bibliotek, och även med andra aktörer, olika infallsvinklar på bibliotekens arbete och lärande kring Agenda 2030 och de globala målen

Hållbara bibblan är ett regionalt biblioteksutvecklingsarbete som även fått spridningsbidrag från Kungliga biblioteket. Som en del i det uppdraget arrangerade vi i början av 2022 ett MIK-jam Agenda 2030 där vi samlade biblioteksmedarbetare från norr till söder i en kreativ metod för verksamhetsutveckling.

Vi ville med MIK-jam Agenda 2030 också knyta samman biblioteksutveckling på lokal och regional nivå, och fokusera på en samskapande process för att ta fram nya aktiviteter och prototyper som bidrar till utvecklingen av en hållbar värld.

Läs mer om MIK-Jam 

Vi fokuserade och arbetade utifrån fyra teman:

• Design för delaktighet på internet
Temat handlar om hur bibliotekens uppdrag hänger ihop med det livslånga lärandet (Mål 4: God utbildning) och tanken om att minska klyftorna i den digitala sfären (Mål 10: Minska ojämlikhet, Mål 5: Jämställdhet).

• Kommunikation för en hållbar värld 
Temat handlar om hur biblioteken i global solidaritet (Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap) kan spela en roll för klimatet (Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna) och hållbara beteenden (Mål 12: Hållbar konsumtion).

• Öppna data i en hållbar stad
Temat handlar om bibliotekets plats i utvecklingen av den hållbara staden (Mål 11: Hållbara städer och samhällen), återanvändning av data (Mål 12: Hållbar konsumtion) och dess relevans för globala steg framåt (Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap).

• Biblioteken i en cirkulär ekonomi
Temat handlar om hur bibliotek är en del av den omställning som krävs (Mål 9: Bekämpa klimatförändringarna och Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap) kopplat till att främja hållbara beteende (Mål 12: Hållbar konsumtion) och hållbara lösningar och innovationer (Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur).

Padlet med användbara resurser för dig som arbetar på folkbibliotek eller inom regional biblioteksutveckling

 

Hållbara bibblan inspirationspodd

Vi har även som en del av Hållbara bibblan producerat en inspirationspodd om biblioteksutveckling och Agenda 2030, där bibliotekspersonal och olika experter funderar över bibliotekets roll, lärande och brännande frågor om vår framtid.

I fyra avsnitt möter Terese Raymond, pedagog och utbildningsproducent med fokus på digital inkludering, och Kjell Eriksson, radio- och tv-personlighet, gästerna för att diskutera det lokala i det globala från ett biblioteksperspektiv. Podden heter såklart också Hållbara bibblan och du hittar den där poddar finns!

Hållbara bibblan på SoundCloud

 

Uppdragsbeskrivning från Kungliga biblioteket

”Spridningsbidraget för 2020/21 är inriktat på Agenda 2030 och hållbarhetsmålen. Inom ramen för KB:s uppdrag har Biblioteksutveckling Sörmland fått i uppgift att arbeta med bibliotekens lärande kring Agenda 2030 och de globala målen. Uppdraget ska genomföras som ett utforskande arbete; insiktsarbete

Uppdaterat: 8 september 2022
BXS2