Nätkasse med böcker och äpplen

Hållbara bibblan

I Hållbara bibblan utforskar vi olika infallsvinklar på bibliotekens arbete och lärande kring Agenda 2030 och de globala målen. Vi har främst arbetat tillsammans med dig som arbetar på bibliotek, men även andra aktörer.

Hållbara bibblan är ett regionalt biblioteksutvecklingsarbete som även fått bidrag från Kungliga biblioteket. Som en del i uppdraget arrangerade vi MIK-jam Agenda 2030 i början av 2022. MIK-jam är en kreativ metod för verksamhetsutveckling och vi bjöd in biblioteksmedarbetare från norr till söder.

Med MIK-jam Agenda 2030 ville vi också knyta samman biblioteksutveckling på lokal och regional nivå med fokus på samskapande av nya aktiviteter och prototyper för en hållbar värld.

Läs mer om MIK-Jam 

Vi fokuserade och arbetade utifrån fyra teman:

• Design för delaktighet på internet
Temat handlar om hur bibliotekens uppdrag hänger ihop med det livslånga lärandet (Mål 4: God utbildning) och tanken om att minska klyftorna i den digitala sfären (Mål 10: Minska ojämlikhet, Mål 5: Jämställdhet).

• Kommunikation för en hållbar värld 
Temat handlar om hur biblioteken i global solidaritet (Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap) kan spela en roll för klimatet (Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna) och hållbara beteenden (Mål 12: Hållbar konsumtion).

• Öppna data i en hållbar stad
Temat handlar om bibliotekets plats i utvecklingen av den hållbara staden (Mål 11: Hållbara städer och samhällen), återanvändning av data (Mål 12: Hållbar konsumtion) och dess relevans för globala steg framåt (Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap).

• Biblioteken i en cirkulär ekonomi
Temat handlar om hur bibliotek är en del av den omställning som krävs (Mål 9: Bekämpa klimatförändringarna och Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap) kopplat till att främja hållbara beteende (Mål 12: Hållbar konsumtion) och hållbara lösningar och innovationer (Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur).

Padlet med användbara resurser för dig som arbetar på folkbibliotek eller inom regional biblioteksutveckling

 

Hållbara bibblan inspirationspodd

Vi har även producerat en inspirationspodd om biblioteksutveckling och Agenda 2030, som en del av Hållbara bibblan. Där får bibliotekspersonal och olika experter fundera över bibliotekets roll, lärande och brännande frågor om vår framtid.

Terese Raymond, pedagog och utbildningsproducent med fokus på digital inkludering, och Kjell Eriksson, radio- och tv-personlighet, möter gästerna för att diskutera det lokala i det globala från ett biblioteksperspektiv. Det finns hittills sju avsnitt och podden heter såklart också Hållbara bibblan - du hittar den där poddar finns!

I augusti 2023 släppte vi tre nya avsnitt om Öppna data i ett biblioteksperspektiv.

Hållbara bibblan på SoundCloud

 

Uppdragsbeskrivning från Kungliga biblioteket

”Spridningsbidraget för 2020/21 är inriktat på Agenda 2030 och hållbarhetsmålen. Inom ramen för KB:s uppdrag har Biblioteksutveckling Sörmland fått i uppgift att arbeta med bibliotekens lärande kring Agenda 2030 och de globala målen. Uppdraget ska genomföras som ett utforskande arbete; insiktsarbete

Uppdaterat: 22 januari 2024
CEE8