Nyhetslista

 • Igår 11:29

  Vaccinering av hälso- och sjukvårdsmedarbetare närmar sig

  På tisdag, 19/1, startar vaccinering mot covid-19 av regionens medarbetare i hälso- och sjukvården. Först ut är medarbetare som arbetar inom sjukhusens dygnet runt verksamheter som ofta vårdar äldre patienter och covid-19-patienter.

 • 14 januari 13:20

  Vaccinationsstart för personer med hemtjänst och hemsjukvård

  Från och med nästa vecka, vecka 3, startar Region Sörmland vaccinationen mot covid-19 av personer med hemsjukvård och hemtjänst på vårdcentralerna i länet. Vaccinerbjudandet gäller även de som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård samt personer över 90 år.

 • 8 januari 13:04

  Över 2200 vaccinerade i Sörmland

  Just nu pågår vaccination av boende på länets äldreboenden och personal som arbetar på äldreboende och inom hemtjänst. Siffror från 7/1 visar att 2285 sörmlänningar har vaccinerats.

 • 7 januari 13:07

  Smittskydd Sörmland rekommenderar distansundervisning på högstadiet

  Smittskyddsläkaren i Sörmland rekommenderar att högstadieskolorna i länet bedriver distansundervisning från terminsstarten som närmar sig. Anledning är den ökade smittspridningen av covid-19.

 • 7 januari 10:03

  Åtgärder vidtas efter IVO:s kritik - men delar av beslutsunderlaget ifrågasätts

  Region Sörmland vidtar en rad åtgärder efter kritik i den IVO-granskning angående vården av personer på särskilda boenden under våren. I regionens svar till IVO framförs samtidigt synpunkter på delar av det underlag och arbetssätt som använts i granskningen.

 • 4 januari 16:40

  Paus för viss icke nödvändig vård

  Antalet covidpatienter ökar i Sörmland. För att hantera vårdbehovet sätts viss icke akut vård på paus till sista januari.

 • 30 december 12:45

  Planering för vaccinering särskilda boenden för äldre

  I veckan har Region Sörmland fått en ny leverans av vaccin mot covid-19. Vaccineringen fortsätter på särskilda boenden för äldre under vecka 53, 1 och 2. Under vecka 2 planeras alla som bor på särskilda boenden för äldre ha fått sin första vaccindos.

 • 29 december 14:00

  Var med och vaccinera mot covid-19!

  Vaccinationerna mot covid-19 pågår på särskilda boenden och i takt med att fler leveranser med vaccin når regionen ökar behovet av sjuksköterskor och medicinska sekreterare som kan hjälpa till med både vaccinering och dokumentation.

 • 26 december 14:00

  Fall med ny variant av viruset SARS-CoV-2 upptäckt i Sörmland

  En person som vistas i Sörmland har testats och konstaterats bära på den nya varianten av viruset SARS-CoV-2. Smittspårningen startade omedelbart och risken för smittspridning med anledning av fallet bedöms som väldigt låg.

 • 23 december 14:28

  Vaccinationer startar i Nyköping 27/12

  Vaccinationerna mot covid-19 i Sörmland inleds på Mariebergsgårdens äldreboende i Nyköping. Om allt går enligt plan får de första personerna sina vaccinationer den 27/12.

Föregående