Lex Maria

En vårdskada är en skada som du har fått inom vården och som kunde ha undvikits. Vårdskador eller risk för en vårdskada måste utredas av vårdgivaren. Allvarliga vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Det kallas för en lex Maria-anmälan och görs av chefsläkarna i Region Sörmland.

Det primära syftet med en anmälan enligt Lex Maria är att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad skada/sjukdom eller risk för sådan, för att förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten, eller dennes närstående, genom utredningen så långt möjligt ska få klarhet i vad som faktiskt inträffat och varför skadan eller sjukdomen uppstått.

Som ett led i arbetet för ökad patientsäkerhet informerar Region Sörmland öppet om de anmälningar som görs enligt Lex Maria. Syftet är att mer aktivt eftersträva ett förebyggande förhållningssätt. Att öppet diskutera avvikelser i vården ger ökade möjligheter att vid behov förändra rutiner som minskar risken för upprepning.

Vid frågor, kontakta Svante Sjöstedt. 

 • 6 november 12:00

  Lex Mariaanmälan efter bortopererad njure

  Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man från södra delen av länet vars ena njure behövde tas bort efter misslyckad njurstensoperation.

 • 18 september 12:00

  Lex Maria Fraktur

  Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man från södra länsdelen som drabbades av en knäfraktur under sin tid som patient.

 • 17 september 12:00

  Lex Mariaanmälan med anledning av fördröjd diagnos av tumör i en gallgång

  Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man från mellersta länsdelen där diagnosen av en tumör i en gallgång fördröjdes.

 • 9 september 12:00

  Lex Mariaanmälan med anledning av fördröjd diagnos av njurtumör

  Chefsläkare Marie Portström har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från norra länsdelen där diagnosen av en tumör i ena njuren fördröjdes.

 • 27 juni 12:00

  Lex Marianmälan med anledning av fördröjd diagnos av spottkörteltumör

  Chefsläkare Peter Augustinsson har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man från västra länsdelen där diagnosen spottkörteltumör fördröjdes.

 • 24 juni 12:00

  Lex Mariaanmälan med anledning av fördröjd diagnos av tumör i ett luftrör

  Chefsläkare Marie Portström har gjort en anmälan till inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en ung kvinna från västra länsdelen där diagnosen av en tumör i luftvägarna fördröjdes.

 • 29 maj 12:30

  Lex Mariaanmälan med anledning av sent upptäckt cancer

  Chefsläkare Marie Portström har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller sent upptäckt strupcancer.

 • 27 maj 12:30

  Lex Mariaanmälan med anledning av lågt pH-värde i blodet hos diabetespatient

  Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en diabetespatient som drabbats av lågt pH-värde i blodet på grund av återkommande insulinbrist.

 • 23 maj 11:19

  Lex Maria-anmälan med anledning av komplikation i samband med en röntgenundersökning

  Chefsläkare Peter Augustinsson har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man i norra länsdelen som i samband med en röntgenundersökning fick kontrastmedel genom en venkateter på handryggen och en komplikation uppstod.

 • 20 maj 12:30

  Lex Maria-anmälan med anledning av användning av skyddsbälte för en psykiatrisk patient

  Chefsläkare Peter Augustinsson har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man i norra länsdelen som tvångsvårdades på psykiatrisk klinik. På grund av svår oro användes ett midjebälte. När patientens tillstånd förbättrats beslutades om bortagande av bältet vilket dock inte kom att ske förrän dagen därpå.

Föregående