Lex Maria

En vårdskada är en skada som du har fått inom vården och som kunde ha undvikits. Vårdskador eller risk för en vårdskada måste utredas av vårdgivaren. Allvarliga vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Det kallas för en lex Maria-anmälan och görs av chefsläkarna i Region Sörmland.

Det primära syftet med en anmälan enligt Lex Maria är att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad skada/sjukdom eller risk för sådan, för att förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten, eller dennes närstående, genom utredningen så långt möjligt ska få klarhet i vad som faktiskt inträffat och varför skadan eller sjukdomen uppstått.

Som ett led i arbetet för ökad patientsäkerhet informerar Region Sörmland öppet om de anmälningar som görs enligt Lex Maria. Syftet är att mer aktivt eftersträva ett förebyggande förhållningssätt. Att öppet diskutera avvikelser i vården ger ökade möjligheter att vid behov förändra rutiner som minskar risken för upprepning.

Vid frågor, kontakta Marie Bennermo.

 • 21 februari 12:08

  Lex Maria-anmälan med anledning av försenad cancerdiagnos

  Chefläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller ett barn från södra länsdelen där cancerdiagnos försenades på grund av en icke optimal bedömning.

 • 14 februari 12:59

  Lex Mariaanmälan med anledning av fördröjd diagnos av akut njursvikt

  Chefläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en man från södra länsdelen där diagnos och handläggning av akut njursvikt fördröjdes på grund av bristande uppmärksamhet.

 • 6 december 12:00

  Lex Mariaanmälan med anledning av fördröjd diagnos av brusten kroppspulsåder

  Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från Gotland där diagnosen av brusten kroppspulsåder fördröjdes på grund av att patientens symtom misstolkades i samband med rådgivning.

 • 25 oktober 12:00

  Lex Mariaanmälan med anledning av fördröjd diagnos av lungtumör

  Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från norra länsdelen där diagnosen av en lungtumör fördröjdes.

 • 5 oktober 12:00

  Lex Mariaanmälan med anledning av förlossning där barnet avled

  Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller ett barn som avled under igångsättning av förlossningen.

 • 27 september 12:00

  Lex Mariaanmälan med anledning av att en patient skickades hem med låg syremättnad i blodet

  Chefsläkare Florim Delijaj har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en kvinna från södra länsdelen som skickades hem trots låg syremättnad i blodet.

 • 2 september 12:00

  Lex Maria anmälan med anledning av sen diagnos för patient med halsböld

  Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller vårdförloppet för en ung patient som upprepade gånger sökte akut vård för sväljningssvårigheter och halssmärta utan att rätt diagnos ställdes. Behandlingen av halsböld blev därför försenad med komplicerat efterförlopp.

 • 28 juni 12:00

  Lex Mariaanmälan med anledning av intensivvårdsbehov för astmapatient

  Chefsläkare Görel Wachtmeister har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en astmapatient som trots inledande behandling behövde intensivvård.

 • 7 juni 11:54

  Lex Maria-anmälan med anledning av komplikationer efter en titthålsoperation

  Chefsläkare Peter Augustinsson har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en patient i norra länsdelen som efter en titthålsoperation i buken drabbades av en komplikation i form av en tarmskada.

 • 28 maj 12:16

  Lex Maria anmälan efter händelse med allvarlig infektion i ögat där behandling fördröjdes.

  Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller vårdförloppet för en äldre patient som efter en behandling av ögat fått en infektion med akut försämring av synförmågan och behandling av komplikationerna fördröjdes.