8 maj 2024

Lex Maria anmälan med anledning av vårdförloppet för en patient som fått nedsatt rörlighet i handleden

Chefsläkare Bettina Ouvrier har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen gäller vårdförloppet för en ung patient som efter operation av handleden fått bestående skada och nedsatt rörlighet.

Händelsen gäller en ung patient från norra länsdelen som sommaren 2023 genomgick en operation med anledning av instabilitet i handleden. Operationen komplicerades i efterförloppet och patienten fick genomgå ytterligare en operation och flera behandlingar. Trots detta har patienten fått bestående smärttillstånd och rörelseinskränkning i handleden.

Kliniken har gjort en internutredning och utbildningsinsats för att minimera risken för upprepning. Handkirurg samt radiolog har tillfrågats angående skadornas uppkomst. Bedömningen är att det föreligger en allvarlig vårdskada.

Patienten kommer att behöva ytterligare operationer framöver men kommer trots det att få bestående rörelseinskränkning i handleden.

8KHA