Nyhetslista

 • Igår 10:49

  Nya avgifter på regionens parkeringar

  Från och med 1 november justeras parkeringsavgifterna vid Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. Dessutom införs avgifter på Kullbergska sjukhuset från 1 januari 2024.

 • 20 september 10:30

  Ny rekommendation om vaccination mot pneumokocker

  I Sörmland erbjuder vi kostnadsfri vaccination mot pneumokocker för dig som är 65 år eller äldre. Det gäller även dig med vissa kroniska sjukdomar eller risktillstånd. Nu finns nya rekommendationer gällande pneumokockvaccin och påfyllnadsdoser.

 • 18 augusti 10:11

  Unik terapi för patienter med långvarig smärta blir forskningsämne

  Med funktionsinriktad musikterapi (FMT) kan patienter som exempelvis har haft stroke, har Parkinson sjukdom, NPF-diagnoser eller tillstånd av långvarig smärta få hjälp att träna och utveckla sin kropp och dess funktioner. Nu har FMT blivit föremål för forskning vid Mälardalens Universitet.

 • 30 juni 10:44

  Ny biobankslag från den 1 juli

  Sverige har en ny biobankslag från den 1 juli 2023. Lagen reglerar hur de prover som du lämnar hanteras.

 • 16 juni 09:34

  Vi gör en större satsning för barnvården i Sörmland

  Omfattande ombyggnationer på ett flertal våningsplan kommer leda till positiva förändringar för flera verksamheter på Nyköpings lasarett. Barn- och ungdomskliniken och kvinnokliniken samlokaliseras och delar av anestesikliniken hamnar i direkt anslutning till operationsavdelningen. Byggnationen påbörjas under våren 2024 och förväntas pågå under cirka ett och ett halvt år.

 • 13 juni 09:54

  Lättare att ha koll på ditt val av vårdcentral

  Färre sätt att välja vårdcentral ska underlätta för invånare att ha kontroll över vilken vårdcentral man tillhör. För den som vill byta vårdcentral gäller nu endast 1177:s e-tjänster eller blankett.

 • 12 juni 09:21

  Glädjande resultat inom barnhälsovården 2022

  Mer personal, fler föräldrasamtal och en minskad andel barn med övervikt. Det visar barnhälsovårdens rapport för 2022.

 • 25 maj 11:06

  Ställ dina frågor om MS på Mälarsjukhuset den 30 maj!

  Idag finns många olika och bra läkemedel mot den autoimmuna sjukdomen MS (multipel skleros). Det och mycket annat berättar MS-teamet om när de står i Mälarsjukhusets entré under förmiddagen den 30 maj, på internationella MS-dagen.

 • 22 maj 11:19

  Nu kan elever i anpassad grundskola boka spontan skolresa – uppmärksammas med prisutdelning

  För barn som har svårt att förflytta sig själva kan det vara svårt att åka vanlig buss och annan kollektivtrafik. Tidigare behövde skolresor med taxi bokas tio dagar i förväg. Efter att barnen på Odlarskolan 1 i Eskilstuna hörde av sig har reglerna för bokning ändrats.

 • 17 maj 12:48

  Dags för Pride i Sörmland!

  Regionen deltar under våren och sommaren i flera olika prideevenemang i länet. Först ut är Eskilstuna Springpride lördagen den 20 maj.

Föregående