Nyhetslista

 • 29 juni 10:56

  Region Sörmland och Trafikverket växlar upp för att utveckla transportinfrastrukturen

  Trafikverket och Region Sörmland växlar upp samarbetet för att få bättre utväxling av både den nationell transportplanen och Länstransportplanen. I och med regeringens beslut om att fastställda den nationella planen inklusive finansiella ramar för Länstransportplanen för Sörmland krävs ett gemensamt arbete för att genomföra planerna. För att omsätta de transportpolitiska målen, förverkliga nationell- och Länstransportplan samt möta de behov vi ser i länet krävs en stärkt samverkan där Trafikverket, kommuner och Region Sörmland bidrar.

 • 15 juni 14:22

  Hälso- och sjukvårdsdirektör Monika Samuelsson, går i pension till hösten

  Hälso- och sjukvårdsdirektör Monika Samuelsson fyller 65 år i år och har valt att gå i pension. Hennes sista arbetsdag är den 30 september.

 • 15 juni 09:55

  Öppettider på Kontaktcenter och huvudregistraturet i sommar

  Följande öppettider gäller för Kontaktcenter informationerna samt huvudregistraturet Region Sörmland under sommaren 2022.

 • 14 juni 16:54

  IVO förbjuder vårdgivare att bedriva verksamhet

  IVO förbjuder företaget Amore Hemomsorg att bedriva verksamhet vid vårdcentralen Årby i Eskilstuna. Anledningen är att det enligt IVO finns påtaglig risk för patienters liv, hälsa eller personliga säkerhet. Region Sörmland hävde redan i vintras avtalet med företaget efter att flera brister upptäckts.

 • 14 juni 15:45

  Fortsatt satsning på Folk och kultur i Sörmland

  Evenemanget Folk och kultur lever vidare i Sörmland. Region Sörmland har beslutat att satsa på det årliga kulturarrangemanget till 2027.

 • 14 juni 09:34

  Nationell plan för transportinfrastrukturen innehåller viktiga satsningar för Sörmland

  Den långsiktiga nationella planen för infrastruktur som beslutats av regeringen innehåller flera satsningar av stor betydelse för Sörmland. Bra för länet samtidigt som arbete pågår för att stärka järnvägskapaciteten ytterligare.

 • 8 juni 10:26

  1177 Vårdguiden ändrar namn till 1177

  1177 är regionernas gemensamma samlingsplats för information och tjänster om hälsa och vård. Det tidigare namnet 1177 Vårdguiden ändras nu till 1177. Namnbytet är en anpassning till det begrepp som redan används allmänt av invånare, vårdpersonal och andra.

 • 7 juni 16:00

  Statsbidrag för satsningar i vården

  Region Sörmland får statliga pengar till satsningar på suicidprevention och för att öka antalet vårdplatser. Totalt handlar det om över 30 miljoner kronor. Förslaget diskuteras på kommande möte med regionstyrelsen.

 • 7 juni 10:17

  Barnhälsovården mer tillgänglig för barn och föräldrar

  Barn och deras föräldrar får gott stöd från barnhälsovården i Sörmland. Enskilda samtal, tillgång till dietist och psykolog och ökade resurser till barnhälsovården har givit positiva resultat för sörmländska barns hälsa. Det visar barnhälsovårdens rapport för 2021.

 • 7 juni 09:56

  Normal drift på Nyköpings lasarett efter vattenläckan

  Sedan klockan 09 i morse, 7/6, är Region Sörmland åter i normalläge efter förra veckans stora vattenläcka i Nyköpings kommun. Även operationsverksamheten på Nyköpings lasarett är i normal drift.

Föregående