Nyhetslista

 • Idag 12:45

  Upptäckt av skelettdelar i förråd

  Vid en rensning av förrådsutrymmen på Nyköpings lasarett har kranier och skelettdelar påträffats. Kvarlevorna är troligtvis mycket gamla och har sannolikt använts i forskningssyfte och vid brottsutredningar.

 • 16 februari 13:36

  Kullbergska åter i toppskiktet av svensk hjärtvård

  Kullbergska sjukhuset i Katrineholm är kvar i svensk hjärtvårdstopp. Framgångsrikt teamarbete där tid ägnas åt varje patient är delar av framgången.

 • 16 februari 09:34

  Mässling sprider sig– se över vaccinationssskyddet inför resor

  Under 2023 och nu i början av 2024 har flera europeiska länder, bland annat Storbritannien, informerat om ökande spridning av mässling. Mässling är mycket smittsamt, och även om fallen i Sverige är få förekommer det att ovaccinerade blir smittade på utlandsresor och sedan smittar vidare på hemorten.

 • 15 februari 14:08

  Vårens vaccinationer mot covid-19

  Snart är det dags att fylla på ditt skydd mot covid-19. Det vill säga om du är 80 år eller äldre, eller om du är 65 år eller äldre och behöver daglig omsorg.

 • 14 februari 10:32

  Läkare pratar oftare om levnadsvanor med patienter

  Läkare i primärvården diskuterar oftare bruk av tobak och alkohol samt matvanor med patienterna. Även motionsvanor diskuteras ofta med patienterna. Det visar resultaten av den nationella patientenkäten 2024. Sörmlands vårdcentraler får genomgående höga omdömen och ligger i snitt med riket.

 • 7 februari 14:59

  Stabsläge avslutat efter hackerattacken

  Det regionala stabsläge som Region Sörmland befunnit sig i sedan slutet av januari har nu avslutats. De IT-system som påverkades av hackerattacken är sedan i dag, 7/2, åter i drift.

 • 7 februari 12:01

  Bokslutet för 2023 - något bättre än förväntat

  Lite mer än hundra miljoner bättre än prognosen, men fortfarande ett stort underskott. Det är resultatet i 2023 års bokslut för Region Sörmland.

 • 6 februari 08:37

  Fyra tandvårdskliniker blir två

  Folktandvården i Malmköping flyttar till Flen och Folktandvården i Åkers styckebruk flyttar till Mariefred.

 • 30 januari 15:34

  Regionstyrelsen i korthet 30/1 2024

  Stopp för ombyggnation av vårdcentral, etablering av familjecentral i Katrineholm och avveckling av funktioner inom Region Sörmlands HR-verksamhet. Det var en del av de ärenden som diskuterades och beslutades på mötet med regionstyrelsen den 30/1.

 • 30 januari 10:30

  Patientsäkerheten i fokus när mottagningar flyttar ihop

  Nu samlokaliseras urologimottagningen, endoskopimottagningen och kirurgimottagningen på Nyköpings lasarett för en mer sammanhållen och tryggare vård!

Föregående