Nyhetslista

 • 3 januari 10:28

  Höjt tak i högkostnadsskyddet för läkemedel och sjukvårdsbesök

  Högkostnadsskyddet innebär att du från den 1 januari 2023 aldrig behöver betala mer än 2600 kronor för dina läkemedel under en tolvmånaders-period. Dessutom ger skyddet dig en rabatt på läkemedel när du nått upp till en kostnad över 1300 kronor under samma period.

 • 21 december 10:00

  Magnus Johansson blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör

  Nu är det klart att Magnus Johansson, tidigare divisionschef Medicin, utses till ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Sörmland.

 • 20 december 09:03

  Ändrade öppettider i Kontaktcenter

  Under jul- och nyår har Kontaktcenter och huvudregistraturen ändrade öppettider.

 • 19 december 11:22

  Nu kan Sjukvårdens larmcentral se skador direkt via film

  Sjuksköterskorna på Sjukvårdens larmcentral kan nu via en filmad direktrapport snabbt få en uppfattning om skadeläget på en person som drabbats av olycka eller allvarlig sjukdom. Den nya tekniken har nyligen börjat användas i Sörmland, som komplement till samtal, och resultatet är över förväntan.

 • 15 december 10:37

  Region Sörmland fortsätter samarbeta med Stadsmissionen kring vård för utsatta

  En fantastisk samarbetsform. Det tycker sjuksköterskan Petra Knutsson som sedan tio månader tillbaka jobbar på Stadsmissionen i Eskilstuna och Nyköping via ett så kallat idéburet offentligt partnerskap. Stadsmissionen är arbetsgivare medan Region Sörmland betalar lön och utrustning. Avtalet har nu förlängts för hela 2023.

 • 14 december 10:57

  Postcovidmottagningen stänger

  Mottagningen för patienter med postcovid stänger vid årsskiftet. Patienterna kommer i stället att tas omhand inom ordinarie rehabverksamhet. Anledningen till förändringen är få sökande patienter.

 • 12 december 14:50

  Återkommande bedrägeriförsök via telefon

  I hela landet, inklusive Sörmland, rapporteras återkommande om att personer utsätts för olika varianter av bedrägeriförsök. Tillvägagångssätten varierar men gemensamt är en uppmaning att använda sitt bank-id. Region Sörmland arbetar inte på detta sätt.

 • 8 december 12:41

  Stöd för dig som mår psykiskt dåligt på grund av jobbet

  Nu erbjuds digitala vårdbesök till personer som upplever en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö. Problemen kan exempelvis handla om hög arbetsbelastning, otrygga arbetsförhållanden, otydliga eller konfliktfyllda förväntningar, svårlösta konflikter, kränkningar eller annan utsatthet. Nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukfrånvaron i Sverige idag.

 • 7 december 15:34

  Orsaken till nätverksproblemen konstaterad

  Orsaken till de omfattande nätverksproblem som drabbade Region Sörmland under tisdagen 6/12 har hittats. En kombination med ovanliga händelser skapade en överbelastning som låg bakom det inträffade.

 • 7 december 09:49

  Ny satsning på rehabilitering i Sörmland

  Region Sörmland startar en ny klinik inom rehabiliteringsmedicin. Som tredje sista region i Sverige satsar nu Sörmland på att fånga upp de som har haft svårt att hitta rätt hjälp inom vården.