Nyhetslista

 • 18 januari 10:40

  Förtydligande av anställningsstopp och dispenser för rekrytering

  Från den 1 oktober 2023 råder anställningsstopp med utökat dispensförfarande i regionen. Då det har uppstått frågor kring hur regionen kan fortsätta rekrytera under ett anställningsstopp förtydligas här vad som gäller.

 • 12 januari 12:49

  Situationen på Akutmottagningen på Kullbergska sjukhuset

  Situationen på Kullbergska sjukhusets akutmottagning i Katrineholm är ansträngd. Detta bland annat då antalet medarbetare blivit färre och anställningsstopp råder. Flera åtgärder planeras för att lösa situationen.

 • 10 januari 08:50

  Sjukvårdens Larmcentral växer med Värmland

  Regionerna Sörmland, Västmanland och Uppsala driver sedan flera år Sjukvårdens Larmcentral i egen regi. Larmcentralen ansvarar för att bedöma, prioritera, larma ut och dirigera ambulanserna i respektive region och får samtalen från 112. Nu i början av 2024 ansluter Region Värmland till samarbetet.

 • 28 december 14:56

  Nya avgifter i vården

  Från och med årsskiftet ändras flera av våra avgifter inom vården, inklusive avgifter för sjukresor. Dessutom ändras beloppet för högkostnadsskydd för läkemedel.

 • 21 december 10:08

  Konkurrensverket ansöker om upphandlingsskadeavgift

  Konkurrensverket yrkar den 20 december 2023 att Förvaltningsrätten i Linköping ska fatta beslut om att Region Sörmland ska betala 10 miljoner kronor i så kallad upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket gjort samma yrkande gällande de övriga regioner som ingår i Sussa Samverkan och har upphandlat nytt vårdinformationssystem

 • 18 december 14:35

  Öppettider på Kontaktcenter jul och nyår

  Följande öppettider gäller för Kontaktcenter på regionens tre sjukhus under jul och nyårshelgen 2023.

 • 13 december 11:37

  Tillfällig stängning av bassängen på Kullbergska

  Vattenkvaliteten i bassängen på Kullbergska sjukhuset är svår att kontrollera. För att komma tillrätta med problemen stängs bassängen tillfälligt från 1/1 2024 för extern verksamhet.

 • 12 december 16:47

  Regionstyrelsen i korthet 12/12 2023

  Utredning av sammanslagning av kvinnoklinikerna, planarbete för ny bussdepå i Nyköping, beslut att ställa sig bakom SKR:s rekommendation om minskad hyrbemanning och ett ärende om att rätta ett tidigare beslut efter dom i Förvaltningsrätten. Det var en del av vad som diskuterades och beslutades på mötet med regionstyrelsen den 12/12.

 • 1 december 13:30

  Falska sms om avgifter sprids

  Vi får in rapporter om försök till bedrägerier via sms. Ta alltid reda på fakta när du blir osäker på vad som gäller.

 • 1 december 10:54

  Sussaregionerna skickar in kompletteringar till Konkurrensverket

  Konkurrensverket har inlett en utredning mot de nio regioner som gjort en gemensam upphandling av ett nytt vårdinformationsstöd. Frågeställningen handlar om tilläggsavtalen är förenliga med reglerna i LOU (lagen om offentlig upphandling). I det preliminära beskedet gör konkurrensverket en annan bedömning än regionerna. Något som kan komma att innebära en upphandlingsskadeavgift.