Nyhetslista

 • 8 april 12:00

  Ansök till Eskilstuna folkhögskola!

  Just nu är ansökan öppen till samtliga av höstens kurser på Eskilstuna folkhögskola.

 • 6 april 13:00

  Hållbara transporter och trafiksäkerhet är centralt i ny länstransportplan

  Sörmland har nu en beslutad långsiktig plan för utvecklingen av den regionala transportinfrastrukturen, Länstransportplan (LTP). Ökade satsningar på kollektivtrafik och trafiksäkerhet, framkomlighet och trimning av statligt vägnät samt ökade medel till kommuner är väsentliga delar i planen. Dessa delar möter behoven kring bostadsbyggande, industrisatsningar samt ett hållbart resande.

 • 6 april 10:25

  Mycket grönt ljus i medarbetarenkäten trots hård belastning

  De allra flesta medarbetare i Region Sörmland trivs och kan rekommendera sin arbetsplats till andra. Det visar resultatet av 2022 års medarbetarenkät där flera områden får höga resultat. Detta trots att många medarbetare arbetat ännu ett år under hård belastning.

 • 6 april 08:01

  Eskilstuna folkhögskola inviger nya lokaler

  Under hösten 2021 tog Eskilstuna folkhögskola över den lokal som är beläggen precis intill skolbyggnaden i Munktellstaden. Lokalen har under många år huserat olika arkitektfirmor, men ursprungligen fanns där ett ställverk vilket också har gett den nya lokalen dess namn.

 • 5 april 15:59

  Gå en sommarkurs på Eskilstuna folkhögskola!

 • 4 april 12:12

  Bemannade provtagningsstationer stängda

  Den sista mars upphörde det avtal som Region Sörmland haft genom Folkhälsomyndigheten för provtagning för covid-19. Region Sörmland fortsätter erbjuda provtagning i egen regi för samma målgrupper i samtliga kommuner.

 • 4 april 09:27

  Fjärde dos rekommenderas till alla över 65 år.

  En fjärde dos vaccin erbjuds nu till alla över 65 år. För att kunna ta din fjärde dos behöver det ha gått fyra månader sedan du tog dos tre.

 • 1 april 11:20

  15 miljoner till sommarjobb i Sörmland

  Region Sörmland satsar 15 miljoner kronor på att ge kommuner och organisationer möjlighet att anställa ungdomar. Detta på grund av att fortsatt pandemi gör att ungdomar även i år kan få svårt att hitta sommarjobb. Under 2021 gjordes en framgångsrik satsning på sommarjobb till unga. Sammanlagt beviljades då 85 ansökningar om stöd och cirka 1600 unga fick ett sommarjobb.

 • 31 mars 08:22

  Barnplatser inom vuxenpsykiatrins slutenvård

  Region Sörmland fortsätter att ha två slutenvårdsplatser för barn i en avgränsad del inom vuxenpsykiatrin. Detta då behovet är stort och situationen likadan i hela landet. Lösningen väljs trots att den inte är optimal sett ur barnens perspektiv.

 • 30 mars 13:35

  Covid-19 – vad gäller när sjukdomen inte längre klassas som allmän- eller samhällsfarlig?

  Den 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo svarar på vad som gäller.