Nyhetslista

 • 28 december 13:46

  Moderna eller Pfizer som dos 3

  Du som är över 30 år får Moderna eller Pfizer som dos 3 oavsett vilket vaccin du fått tidigare. Vilket vaccin du får beror på vaccintillgången för dagen och därför kan du inte längre välja när du bokar tid. Är du under 30 år får du Pfizer som dos 3.

 • 22 december 14:07

  Region Sörmland agerar mot Årby vårdcentral

  Region Sörmland agerar mot Årby vårdcentral. Detta efter ett antal möten där anmärkningar tagits upp vilka inte åtgärdats. Den 29/12 ska vårdcentralen förklara hur de arbetar för att lösa påtalade brister.

 • 16 december 10:32

  Storhelger innebär ökad risk för självmord – men stöd finns

  Storhelger, som kommande jul och nyår, är perioder där en stor andel självmord sker. Men hjälp finns att få. Region Sörmland och FoU Sörmland anordnar därför digitala föreläsningar och frågestunder. Att bry sig kan vara en livräddande insats.

 • 15 december 13:55

  Så ser geografin för Sörmlands näringsliv ut

  Region Sörmland har startat arbetet med att ta fram den geografiska bilden över länets näringsliv. Syftet är bland annat förstå och beskriva attraktiva miljöer och förutsättningar för näringslivet.

 • 15 december 12:04

  Nya regler för besök till vården

  Med anledning av den ökande smittspridningen i samhället ändras rekommendationerna för besök i den Sörmländska hälso- och sjukvården. De nygamla rekommendationerna gäller från den 13/12 - 21

 • 14 december 14:53

  Nu säkrar vi kompetensförsörjningen för en långsiktig och hållbar arbetsmarknad

  De fem regionerna i Östra Mellansverige tar nu genom ett nytt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden ett gemensamt grepp för att säkra kompetensförsörjningen för en långsiktig och hållbar arbetsmarknad i ÖMS!

 • 10 december 12:39

  Regionen och Strängnäs kommun samarbetar för simhallsfriskvård

  Region Sörmland har under 2021 avslutat hyresavtalet gällande bassängen i LÖT, Strängnäs kommun. I lokalerna har rehabilitering och sjukvårdande behandling och friskvård erbjudits i regionens regi. Ett samarbete mellan Region Sörmland och Strängnäs kommun ska nu verka för nya möjligheter till detta.

 • 8 december 12:53

  Förekomst av Mykobacterium marinum i Oxelösunds badhus

  Sjukvården i Sörmland har under tre års tid, sedan 2019, upptäckt infektion med bakterien Mycobacterium Marinum i sår på tår eller fötter hos åtta personer. Av den orsaken startade Smittskyddsenheten i Region Sörmland en utredning i samråd med Folkhälsomyndigheten under maj månad 2021.

 • 30 november 15:00

  Var med och påverka utvecklingen till Nära vård i Sörmland!

  I hela Sverige pågår en långsiktig förändring av hälso- och sjukvårdssystemet till "Nära vård", där individens resurser och behov ska vara utgångspunkten. Nu genomför FoU i Sörmland en enkät om detta där du som invånare och patient har chans att tycka till och påverka framtidens vård. Till och med den 8 december kan du svara på enkäten.

 • 26 november 08:43

  Solcellsanläggning till Karsudden

  Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm behöver mer energi. Samtidigt är målet att minska sjukhusets negativa klimatpåverkan. För att lösa den ekvationen föreslås en solcellsanläggning att byggas.