Nyhetslista

 • 8 november 15:14

  Planerat underhållsarbete för fri surf

  Tisdag, 9 november, klockan 11-13 kommer det inte gå att använda vårt öppna trådlösa nätverk. Detta gäller i alla våra verksamheter där fri surf erbjuds!

 • 4 november 13:00

  Fler trycksår i vården under pandemin

  Andelen trycksår i sjukhusvården har ökat både i Sörmland och nationellt. Pandemin har gjort det svårare att behålla rutiner och arbeta förebyggande. Det visar resultat från trycksårsmätningen 2021.

 • 4 november 09:53

  Nya moduler i väntan på sprillans ambulansstation i Strängnäs

  Medarbetarna och ambulanserna blir fler, kraven ökar och den nya ambulansstationen är under utredning. Därför föreslås nya moduler köpas in till verksamheten i Strängnäs.

 • 2 november 09:59

  50 miljoner till uppskjuten vård

  Den sörmländska hälso- och sjukvården föreslås få cirka 50 miljoner kronor i statsbidrag för att arbeta med insatser kring uppskjuten vård. Extra mottagningar och extra operationer är insatser som planeras.

 • 26 oktober 09:40

  Effektivare vård när ÖNH och hörselvårdsmottagningen flyttar till nya lokaler

  Öron, näsa- och halsmottagningen och hörselvårdsmottagningen är de första att flytta in i den nya vårdbyggnaden på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Den 27 oktober tar de emot husets allra första patient.

 • 22 oktober 10:05

  7,5 miljoner för att främja utvecklingen för sörmländska företag

  Region Sörmland vill ge ett ekonomiskt stöd på totalt 7,5 miljoner kronor fördelat på 67 sörmländska företag. Det är en del av satsningarna som görs för att motverka pandemins negativa effekter.

 • 19 oktober 14:11

  Nya vårdbyggnaden på Kullbergska sjukhuset klar för inflytt

  Sedan 2019 har det pågått en nybyggnation av en helt ny vårdbyggnad på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Nu är huset färdigbyggt och redan i slutet av oktober börjar öron-, näsa- halsmottagningen flytta in.

 • 18 oktober 16:53

  Följ Hussein när han gör sig redo för jobb

  Idag börjar vi följa Hussein på hans resa mot jobbarkompisar och första lönen. På det nystartade Instagram-kontot @redoforjobb kommer vi att få följa Hussein under sex veckor.

 • 18 oktober 15:27

  Statsbidrag för jämlik och effektiv cancervård 2021

  Över tio miljoner till satsning på jämlik och effektiv cancervård. Kortare väntetider och bättre delaktighet för patienten är syftet. Förslaget diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 19/10.

 • 15 oktober 13:00

  Återstart för sms-livräddning i Sörmland

  Nu kan alla som är sms-livräddare åter få larm till sin telefon vid hjärtstopp. Tjänsten pausades med anledning av pandemin men kopplas nu på igen i region Sörmland.