Nyhetslista

 • 25 november 10:06

  Regionen storsatsar för att få fler att bli redo för jobb

  Arbetslösheten är hög i Sörmland och bristyrkena är många. Arbetsgivare behöver arbetskraft och matchningen till arbetslösa måste bli bättre. Därför satsar Region Sörmland tillsammans med länets nio kommuner för att få fler att bli redo för jobb.

 • 24 november 11:50

  Arbete med påfyllnadsdos vaccin mot covid-19

  I dag, 24/11, kom regeringen och Folkhälsomyndigheten med besked att påfyllnadsdos med vaccin mot covid-19 ska erbjudas alla från 18 år. Planering för detta pågår och information kommer löpande att läggas ut i Region Sörmlands olika kanaler och på 1177.se. Liksom tidigare kommer också brev att skickas ut med information om påfyllnadsdos.

 • 23 november 15:22

  Skavstas roll lyfts i remissvar till regeringen

  Region Sörmland lyfter Skavsta flygplats viktiga roll i sitt remissvar till regeringen om framtiden för Bromma flygplats. En satsning på Skavsta där en fullt utbyggd dygnetruntverksamhet redan finns skulle gynna utvecklingen i Stockholm-Mälardalen.

 • 23 november 09:20

  Fem tunga priser inom Region Sörmland

  Vid mötet med regionfullmäktige, den 23/11, delas fem tunga priser inom Region Sörmland ut. Det är personer och verksamheter som prisas inom forskning, handledning, hållbarhet, kvalitet och ledarskap. Ett för många Sörmlänningar känt namn och ett unikt arbetssätt finns bland vinnarna.

 • 19 november 13:52

  Sveriges mest flexibla måltidssystem nu på Kullbergska sjukhuset

  Nu tar vi nästa steg mot friskare patienter på Kullbergska. Från och med 10 kan alla patienter välja vad och när hen vill äta, från Sveriges flexiblaste måltidssystem som vi kallar Fleximatkonceptet.

 • 17 november 09:25

  Så upplever vi vår hälsa i Sörmland – med pandemifokus

  Resultaten från Folkhälsomyndighetens enkät, Hälsa på lika villkor, visar fortsatt på skillnader i hur olika grupper i samhället upplever sin hälsa. Personer med lägst utbildningsnivå svarar mer sällan att deras hälsa är god. Läget för Sörmland stämmer väl överens med läget i Sverige generellt.

 • 10 november 14:42

  Snart ser vi formen av nya vårdbyggnaden på Mälarsjukhuset

  Nu börjar vi lyfta väggelementen på plats för den nya vårdbyggnaden. Under ungefär ett år framöver är det tusentals delar som ska svetsas, gjutas och bultas fast i grunden.

 • 10 november 14:06

  Nytt dosintervall mellan dos 2 och 3

  Tidsintervallet mellan dos 2 och 3 för vaccination mot covid-19 ändras till 5 månader, för dig som född 1956 eller tidigare, bor på särskilt boende eller har hemsjukvård eller hemtjänst.

 • 9 november 13:51

  Nytt sätt att boka vaccination mot covid-19 i Katrineholm och Nyköping

  Från och med nu bokar du tid för vaccination efter 14 november genom att logga in på 1177.se. I Katrineholm sker vaccinationerna även fortsättningsvis på Västgötagatan 16 men i Nyköping sker vaccinationerna enbart på Träffen från och med den 15 november.

 • 9 november 08:30

  Nu vaccinerar vi mot säsongsinfluensan

  Den 9 november börjar vi vaccinera mot årets säsongsinfluensa. Du som är 65 år eller äldre, gravid efter vecka 16 eller som tillhör någon annan riskgrupp erbjuds att boka tid för avgiftsfri vaccination.