16 februari 2024

Mässling sprider sig– se över vaccinationssskyddet inför resor

Under 2023 och nu i början av 2024 har flera europeiska länder, bland annat Storbritannien, informerat om ökande spridning av mässling. Mässling är mycket smittsamt, och även om fallen i Sverige är få förekommer det att ovaccinerade blir smittade på utlandsresor och sedan smittar vidare på hemorten.

- Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns, och den kan vara farlig för ovaccinerade, särskilt för små barn och personer med nedsatt immunförsvar. Det vaccin som finns ger ett mycket gott skydd, säger Malin Enarsson, smittskyddsläkare i Region Sörmland.

Under 2023 och nu i början av 2024 har flera europeiska länder, bland annat Storbritannien, informerat om ökande spridning av mässling. I Sverige erbjuds vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund i det allmänna vaccinationsprogrammet; en dos vid 18 månaders ålder och en dos i årskurs 1 eller 2. Har du tagit dessa doser krävs ingen påfyllnad, även om det har gått lång tid sen den senaste dosen.
–Om man ska resa utomlands till länder där smittan finns kan ett barn vaccineras redan från nio månaders ålder. Vid särskilt hög smittrisk kan vaccination ges redan från 6 månaders ålder. Det är också viktigt att vuxna som inte tagit del av det allmänna vaccinationsprogrammet som barn ser över och kompletterar sitt vaccinationsskydd, säger Malin Enarsson.

M2KZ