Nyhetslista

 • 19 oktober 14:11

  Nya vårdbyggnaden på Kullbergska sjukhuset klar för inflytt

  Sedan 2019 har det pågått en nybyggnation av en helt ny vårdbyggnad på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Nu är huset färdigbyggt och redan i slutet av oktober börjar öron-, näsa- halsmottagningen flytta in.

 • 18 oktober 15:27

  Statsbidrag för jämlik och effektiv cancervård 2021

  Över tio miljoner till satsning på jämlik och effektiv cancervård. Kortare väntetider och bättre delaktighet för patienten är syftet. Förslaget diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 19/10.

 • 15 oktober 13:00

  Återstart för sms-livräddning i Sörmland

  Nu kan alla som är sms-livräddare åter få larm till sin telefon vid hjärtstopp. Tjänsten pausades med anledning av pandemin men kopplas nu på igen i region Sörmland.

 • 15 oktober 09:59

  Storsatsning på kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården

  Region Sörmland föreslås satsa 20 miljoner kronor på kompetensutveckling för sjuksköterskor. Syftet är att få fler att specialistutbilda sig och målet är att satsningen ska ge omkring 60 nya medarbetare.

 • 13 oktober 10:47

  Bättre förutsättningar krävs för att barnens röster ska höras i vården

  Det finns brister i hur barn och unga kommer till tals inom hälso- och sjukvården. Det visar patientnämnderna i Sverige och IVO:s gemensamma analys av klagomål rörande barn från 2020. Resultaten för Sörmland ser i stort ut som landet i övrigt.

 • 12 oktober 14:52

  Covid-19 vaccin med utgånget hållbarhetsdatum använt i Nyköping

  Ett antal vaccindoser där tillverkarens rekommenderade hållbarhetsdatum passerats har använts vid en vaccination mot covid-19 i Nyköping. Skälet till händelsen är att den interna datumkontrollen innan vaccinationen har brustit. Personerna som fått doserna informeras via både telefon och brev.

 • 6 oktober 15:50

  Modernas vaccin mot covid-19 pausas för unga

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att pausa användningen av Spikevax, Modernas vaccin mot covid-19, till de som är födda 1991 eller senare.

 • 6 oktober 10:36

  Tredje dos erbjuds de äldsta och sköraste

  Personer med ökad risk för svår covid-19 erbjuds nu en tredje dos vaccin mot covid-19. Det gäller personer som är 80 år och äldre eller de som bor på särskilt boende, har hemsjukvård eller hemtjänst.

 • 4 oktober 10:42

  Miljoner till vårdcentraler som ersättning under covid-19 pandemin

  Vårdcentralerna i Sörmland föreslås få över fyra miljoner kronor i ersättning för merkostnader under coronapandemin.

 • 30 september 09:03

  Remiss för förslag till Länstransportplan 2022-2033

  Region Sörmland har regeringens uppdrag att ta fram en ny länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. Region Sörmland har tagit fram ett förslag till länsplan och inbjuder härmed länets kommuner samt berörda myndigheter och organisationer att lämna synpunkter inför framtagande av slutlig version.

Föregående