Nyhetslista

 • 26 januari 09:20

  Ny linjäraccelerator möjliggör för nya behandlingstekniker

  Idag utför Mälarsjukhuset cirka 7000 behandlingar per år på två acceleratorer och med en tredje maskin beräknas behandlingarna att öka till 10 500 per år.

 • 16 januari 10:15

  Både goda och oroväckande signaler om Sörmlänningarnas hälsa

  Den egna hälsan skattas högt men varierar beroende på bakgrund och livsvillkor. Rökningen minskar, snusning ökar kraftigt bland kvinnor och personer med fetma blir fler. Det visar resultaten i undersökningen Liv och Hälsa 2022.

 • 3 januari 10:28

  Höjt tak i högkostnadsskyddet för läkemedel och sjukvårdsbesök

  Högkostnadsskyddet innebär att du från den 1 januari 2023 aldrig behöver betala mer än 2600 kronor för dina läkemedel under en tolvmånaders-period. Dessutom ger skyddet dig en rabatt på läkemedel när du nått upp till en kostnad över 1300 kronor under samma period.

 • 21 december 10:00

  Magnus Johansson blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör

  Nu är det klart att Magnus Johansson, tidigare divisionschef Medicin, utses till ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Sörmland.

 • 20 december 09:03

  Ändrade öppettider i Kontaktcenter

  Under jul- och nyår har Kontaktcenter och huvudregistraturen ändrade öppettider.

 • 19 december 11:22

  Nu kan Sjukvårdens larmcentral se skador direkt via film

  Sjuksköterskorna på Sjukvårdens larmcentral kan nu via en filmad direktrapport snabbt få en uppfattning om skadeläget på en person som drabbats av olycka eller allvarlig sjukdom. Den nya tekniken har nyligen börjat användas i Sörmland, som komplement till samtal, och resultatet är över förväntan.

 • 15 december 10:37

  Region Sörmland fortsätter samarbeta med Stadsmissionen kring vård för utsatta

  En fantastisk samarbetsform. Det tycker sjuksköterskan Petra Knutsson som sedan tio månader tillbaka jobbar på Stadsmissionen i Eskilstuna och Nyköping via ett så kallat idéburet offentligt partnerskap. Stadsmissionen är arbetsgivare medan Region Sörmland betalar lön och utrustning. Avtalet har nu förlängts för hela 2023.

 • 14 december 10:57

  Postcovidmottagningen stänger

  Mottagningen för patienter med postcovid stänger vid årsskiftet. Patienterna kommer i stället att tas omhand inom ordinarie rehabverksamhet. Anledningen till förändringen är få sökande patienter.

 • 12 december 14:50

  Återkommande bedrägeriförsök via telefon

  I hela landet, inklusive Sörmland, rapporteras återkommande om att personer utsätts för olika varianter av bedrägeriförsök. Tillvägagångssätten varierar men gemensamt är en uppmaning att använda sitt bank-id. Region Sörmland arbetar inte på detta sätt.

 • 8 december 12:41

  Stöd för dig som mår psykiskt dåligt på grund av jobbet

  Nu erbjuds digitala vårdbesök till personer som upplever en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö. Problemen kan exempelvis handla om hög arbetsbelastning, otrygga arbetsförhållanden, otydliga eller konfliktfyllda förväntningar, svårlösta konflikter, kränkningar eller annan utsatthet. Nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukfrånvaron i Sverige idag.

Föregående