Nyhetslista

 • Idag 12:45

  Upptäckt av skelettdelar i förråd

  Vid en rensning av förrådsutrymmen på Nyköpings lasarett har kranier och skelettdelar påträffats. Kvarlevorna är troligtvis mycket gamla och har sannolikt använts i forskningssyfte och vid brottsutredningar.

 • 16 februari 13:36

  Kullbergska åter i toppskiktet av svensk hjärtvård

  Kullbergska sjukhuset i Katrineholm är kvar i svensk hjärtvårdstopp. Framgångsrikt teamarbete där tid ägnas åt varje patient är delar av framgången.

 • 16 februari 09:34

  Mässling sprider sig– se över vaccinationssskyddet inför resor

  Under 2023 och nu i början av 2024 har flera europeiska länder, bland annat Storbritannien, informerat om ökande spridning av mässling. Mässling är mycket smittsamt, och även om fallen i Sverige är få förekommer det att ovaccinerade blir smittade på utlandsresor och sedan smittar vidare på hemorten.

 • 15 februari 14:08

  Vårens vaccinationer mot covid-19

  Snart är det dags att fylla på ditt skydd mot covid-19. Det vill säga om du är 80 år eller äldre, eller om du är 65 år eller äldre och behöver daglig omsorg.

 • 14 februari 10:32

  Läkare pratar oftare om levnadsvanor med patienter

  Läkare i primärvården diskuterar oftare bruk av tobak och alkohol samt matvanor med patienterna. Även motionsvanor diskuteras ofta med patienterna. Det visar resultaten av den nationella patientenkäten 2024. Sörmlands vårdcentraler får genomgående höga omdömen och ligger i snitt med riket.

 • 6 februari 08:37

  Fyra tandvårdskliniker blir två

  Folktandvården i Malmköping flyttar till Flen och Folktandvården i Åkers styckebruk flyttar till Mariefred.

 • 30 januari 10:30

  Patientsäkerheten i fokus när mottagningar flyttar ihop

  Nu samlokaliseras urologimottagningen, endoskopimottagningen och kirurgimottagningen på Nyköpings lasarett för en mer sammanhållen och tryggare vård!

 • 26 januari 09:47

  Färre äldre behöver sjukhusvård för influensa – tydligt resultat av höstens vaccinationsinsats

  Vaccinationstäckningen för säsongsinfluensan i gruppen 65 år och äldre är klart bättre i Sörmland säsongen 2023 jämfört med året innan. Att vårdcentralerna kallade alla som är 80 år eller äldre till en bokad vaccinationstid har fallit väl ut och märks nu också inom vården.

 • 23 januari 15:10

  It-attack påverkar Region Sörmland

  Under helgen utsattes en av Region Sörmland it - leverantörer, Tietoevry Sweden AB av en större it-attack. Attacken påverkar bland annat det informationsöverföringsverktyg som används för samverkan vid utskrivning från sjukhusen, psykiatrin, primärvården till länets kommuner. Regionen arbetar nu med att kartlägga omfattningen.

 • 19 januari 14:25

  Nya tider för primärvårdsjouren i Katrineholm

  Primärvårdsjouren i Katrineholm får förändrade öppettider från 2/2. Detta då antalet besökare är få. Förändringen innebär bland annat att mer läkartid frigörs till vårdcentralerna under vardagar och att bemanningen på Kullbergska sjukhusets akutmottagning kan förbättras.

Föregående