Kartbild över Nyköpings lasarett från och med 28 februari.

Onsdag 28 februari klockan 07.15 flyttar akutmottagningen till nya lokaler och får en ny entré på Samlingsvägen 1 i Nyköping.

27 februari 2024

Akutmottagningen på Nyköpings lasarett flyttar till nya lokaler

Akutmottagningen på Nyköpings lasarett förbereder sig för en stor förändring när de nu flyttar till nya, moderna lokaler. Med ökad yta och bättre anpassning för olika vårdbehov strävar de efter att skapa en trygg och välkomnande miljö för patienter och deras anhöriga.

– Det vi ser fram emot mest är att vi får en större yta och fler undersökningsrum. Vi får en bättre översikt och bättre flöden med de nya lokalerna. Det kommer att underlätta för oss i personalen att fokusera på patientvården, säger Johan Lönnvik, gipstekniker och undersköterska på akutmottagningen på Nyköpings lasarett.

Bättre anpassning för olika vårdbehov

– På nya akutmottagningen har vi skapat ett speciellt rum som är helt anpassat för barn. Här finns allt som behövs för att skapa en lugn och trivsam miljö som är utformad för att göra barn och deras familjer mer bekväma under sitt besök. Våra nya akutrum är också bättre utrustade och ger oss en större möjlighet att ta emot barn på akutmottagningen, säger Linda Grahn, undersköterska på akutmottagningen.

Nya akutmottagningen är anpassad för flera olika typer av specifika vårdbehov. Utöver det nya väntrummet och utrymmet för barn och deras anhöriga finns det också separata rum för infektionspatienter, samt ett anhörigrum för närstående som behöver ta farväl av sina nära och kära. Lokalerna är byggda för att kunna anpassas till patientens behov.

– Det ska kännas tryggt att komma som patient till akutmottagningen. Våra nya och förbättrade lokaler gör det möjligt att skapa en mer nära och trygg miljö, där de kan känna sig omhändertagna och trygga under sin vårdvistelse, säger Karin Svalgård, verksamhetschef för akutkliniken på Nyköpings lasarett.

När flyttar akutmottagningen?

Onsdag 28 februari klockan 07.15 öppnar akutmottagningen i de nya lokalerna på Samlingsvägen 1.

Frågor och svar om akutmottagningens flytt. 

Kika in i våra nya lokaler

Följ med Linda, Aya och Maria när de visar upp lokalerna och berättar med om flytten!

 
4Z1Q