16 februari 2024

Kullbergska åter i toppskiktet av svensk hjärtvård

Kullbergska sjukhuset i Katrineholm är kvar i svensk hjärtvårdstopp. Framgångsrikt teamarbete där tid ägnas åt varje patient är delar av framgången.

- Det känns såklart väldigt roligt att vi behåller vår höga placering. Det är ett kvitto på att vårt arbetssätt fungerar väl, men framförallt är det bra för våra patienter som erbjuds god vård och omhändertagande, säger överläkare Mahbub Siddiqui på medicinkliniken på Kullbergska sjukhuset

Det är i Swedhearts kvalitetsindex för 2023 som resultaten redovisas. Av totalt elva poäng i de olika indikatorerna får Kullbergska åtta poäng vilket ger en femteplats på årslistan, en placering bättre än 2022. Indexet återger effektiviteten i hela vårdkedjan, från första kontakt med ambulans, akutmottagning till resultaten ett år efter hjärtinfarkt. 
- Hur fort man når akutvården för det primära omhändertagandet kan vi inte göra så mycket åt, det handlar om de geografiska förutsättningarna som finns. Vi kan däremot kan bidra mycket mer på övriga indikatorer och ägna våra tid åt att ge den bästa vård till våra patienter enligt rekommendationer och beprövade riktlinjer, säger Mahbub Siddiqui.

Att Kullbergska åter hamnar högt i resultaten beror till stor del på arbetssättet som hjärtteamet har.
- Vi har haft goda resultat i flera år och det beror på att vi har ett välfungerande team med läkare, sekreterare, hjärtsjuksköterska, sjukgymnast, kurator och rehabkoordinator som tar hand om patienterna, säger Mahbub Siddiqui.

Mälarsjukhuset i Eskilstuna hamnade på plats 6 med 7,5 poäng. (2022 plats 4)
Nyköpings lasarett hamnade på plats 8 med 6,5 poäng. (2022 plats 9)

BZZE