Nyhetslista

 • Idag 10:19

  Dubbla fakturor utskickade

  Tyvärr har patienter fått två likadana fakturor utskickade till sig på grund av ett fel hos
  Region Sörmlands utskriftsleverantör. Det handlar om cirka 7000 fakturor. Det berör endast besök i öppenvård.

 • 22 juli 14:11

  16-åringar näst på tur att erbjudas vaccination mot covid-19

  Med start vecka 32 erbjuder Region Sörmland vaccination mot covid-19 till de som är födda 2005 och tidigare. Vaccinationerna sker både i regionens regi och via de privata utförare som just nu även sköter pågående vaccinationer.

 • 28 juni 10:37

  Fall av deltavirus i Sörmland

  Två kända fall av coronavirusets deltavariant har konstaterats i Sörmland. Virusmutationen är troligtvis mer smittsam än andra varianter så fortsatt vaksamhet och följsamhet till rekommendationer är viktigt.

 • 24 juni 12:07

  Samverkan mellan regionen och länets kommuner för fysisk aktivitet och stadsplanering

  Region Sörmland startar nu ett länsövergripande projekt Fysisk Aktivitet i Samhällsplanering i Sörmland (FASiS) med Sörmlands nio kommuner. Syftet är att främja ökad fysisk aktivitet genom att använda den fysiska planeringen.

 • 23 juni 14:33

  Öppettider på Kontaktcenter och huvudregistraturet i sommar

  Följande öppettider gäller för Kontaktcenter informationerna samt huvudregistraturet Region Sörmland under sommaren 2021.

 • 23 juni 12:37

  Barn som närstående i Sörmland behöver stärkt stöd

  Barn med närstående som har exempelvis allvarlig psykisk sjukdom är i en sårbar och utsatt situation. De trivs sämre i skolan, har fler riskbeteenden och de trivs mindre med sin fritid, jämfört med barn som inte är lever i samma situation. Det visar resultaten från undersökningen Liv & hälsa ung undersökningen 2020.

 • 22 juni 15:31

  Sörmlandsstrategin (RUS) aktualiseras och förbättras

  Syftet med den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin, är att ange de långsiktiga prioriteringarna för hur vi skapar hållbar utveckling för Sörmland, idag och i framtiden.

 • 18 juni 10:00

  Nu utökar vi sommarjobbsatsningen med två miljoner till

  Under maj utlyste Region Sörmland tio miljoner till en satsning på sommarjobb i Sörmland. Ca 900 ungdomar har redan fått sommarjobb via satsningen och nu utökas det med två miljoner till.

 • 16 juni 16:12

  Bättre förutsättningar för cykelplanering

  Ny rapport från Nationella cykelrådet ger ökad förståelse för olika aktörers ansvar och roller. Insikterna om de olika planeringsprocesserna för cykelinfrastruktur ger en bra grund för bättre samverkan i arbetet med ökad och säker cykling.

 • 16 juni 13:15

  Region Sörmland åter i normalläge

  Region Sörmland har idag den 16 juni gått ned från stabsläge till normalläge.

Föregående