22 februari 2024

Upptäckt av skelettdelar i förråd

Vid en rensning av förrådsutrymmen på Nyköpings lasarett har kranier och skelettdelar påträffats. Kvarlevorna är troligtvis mycket gamla och har sannolikt använts i forskningssyfte och vid brottsutredningar.

- Vi har gjort vad vi kunnat för att så långt möjligt avgöra vad detta handlar om och kan nu konstatera att vi inte kommer mycket längre. Med allra största sannolikhet är detta material som använts i forskningssyfte och vid brottsutredningar. Då det arbetet avslutats har materialet av oklar anledning inte skickats tillbaks eller till destruktion, säger Marie Björnstedt Bennermo, chef för patientsäkerhetsenheten i Region Sörmland.

Det var under en städning av förrådslokaler på sjukhuset som upptäckten gjordes. Lokalerna har varit oanvända under lång tid och städades ur för att användas som lageryta. Under arbetet med detta påträffades flera lådor med skelettdelar och städningen stoppades.

Materialet som påträffats går inte att härleda till någon exakt tidsperiod, men mycket tyder på att de funnits i lådorna under mycket lång tid. En del av materialet var inlindat i tidningspapper från 1900-talets början och på vissa lådor fanns uppgifter från 1970-talet. Varför materialet funnits i sjukhusets lokaler är oklart, trots att efterforskningar gjorts genom de få ledtrådar som hittats. I förråden har anteckningar med kontaktuppgifter till Serafimersjukhuset i Stockholm påträffats, ett sjukhus som lades ned på 1980-talet. Det har också påträffats material och anteckningar med kopplingar till över 50 år gamla brottsutredningar.

På Nyköpings lasarett upphörde den patologiska verksamheten i början av 2000-talet. Det har tidigare funnits medarbetare på sjukhuset som även gjort forskningsarbeten åt muséer och under många år bistått vid rättsmedicinska utredningar.

Händelsen är polisanmäld.
Efter polisens eventuella utredning kommer beslut tas hur materialet som hittats ska hanteras.

S7P7