15 februari 2024

Vårens vaccinationer mot covid-19

Snart är det dags att fylla på ditt skydd mot covid-19. Det vill säga om du är 80 år eller äldre, eller om du är 65 år eller äldre och behöver daglig omsorg.

Från och med 1 mars gäller Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för vaccination mot covid-19.

– De som behöver sjukhusvård på grund av covid-19 är de som är 80 år eller äldre och personer över 65 år med ökad skörhet som av olika skäl behöver daglig hjälp. Det är utifrån det rekommendationerna är utformade, säger Malin Enarsson, smittskyddsläkare i Sörmland.

I Sörmland kommer vaccinationer framförallt erbjudas under april månad.

Du som är 80 år eller äldre

Precis som i höstas kommer alla som är 80 år eller äldre att få en bokad tid på sin vårdcentral. Kallelser skickas ut med tid och plats under kommande veckor. Ett sms skickas också ut automatiskt från bokningssystemet.

Du som har daglig omsorg

Du som är 65 år eller äldre och får daglig hjälp från närstående, hemtjänsten eller bor på ett korttidsboende eller särskilt boende bokar tid för vaccination själv. Du kan boka tid från och med vecka 10. Du får mer information från din hemtjänst eller ditt boende. 

Du som bara har hemtjänstinsatser i form av städning, trygghetslarm eller leverans av matlådor rekommenderas inte vaccination.

Läs mer

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024 (Folkhälsomyndigheten)

1WCQ