Nyhetslista

 • 18 december 14:35

  Öppettider på Kontaktcenter jul och nyår

  Följande öppettider gäller för Kontaktcenter på regionens tre sjukhus under jul och nyårshelgen 2023.

 • 13 december 11:37

  Tillfällig stängning av bassängen på Kullbergska

  Vattenkvaliteten i bassängen på Kullbergska sjukhuset är svår att kontrollera. För att komma tillrätta med problemen stängs bassängen tillfälligt från 1/1 2024 för extern verksamhet.

 • 12 december 16:47

  Regionstyrelsen i korthet 12/12 2023

  Utredning av sammanslagning av kvinnoklinikerna, planarbete för ny bussdepå i Nyköping, beslut att ställa sig bakom SKR:s rekommendation om minskad hyrbemanning och ett ärende om att rätta ett tidigare beslut efter dom i Förvaltningsrätten. Det var en del av vad som diskuterades och beslutades på mötet med regionstyrelsen den 12/12.

 • 1 december 13:30

  Falska sms om avgifter sprids

  Vi får in rapporter om försök till bedrägerier via sms. Ta alltid reda på fakta när du blir osäker på vad som gäller.

 • 1 december 10:54

  Sussaregionerna skickar in kompletteringar till Konkurrensverket

  Konkurrensverket har inlett en utredning mot de nio regioner som gjort en gemensam upphandling av ett nytt vårdinformationsstöd. Frågeställningen handlar om tilläggsavtalen är förenliga med reglerna i LOU (lagen om offentlig upphandling). I det preliminära beskedet gör konkurrensverket en annan bedömning än regionerna. Något som kan komma att innebära en upphandlingsskadeavgift.

 • 30 november 15:01

  Fossilfri fordonsflotta vid årsskiftet

  Region Sörmlands fordonsflotta ska vara fossilfri senast 2023. Det målet är i sikte. Nästan samtliga fordon drivs nu med förnybara drivmedel.

 • 30 november 09:17

  Från och med 1 december minskar vi andelen inhyrda läkare

  Vi fortsätter arbetet med att bli hyroberoende och kommer från den 1 december att reducera inhyrda läkare

 • 29 november 09:54

  Ökad vårdkvalitet när ny vårdbyggnad tas i drift på Nyköpings lasarett

  Steriltekniska enheten och operationsverksamheten är de första verksamheterna att flytta in i den nya vårdbyggnaden på Nyköpings lasarett.

 • 27 november 13:56

  Mer information från oss i journalen via 1177.se

  Nu kan du läsa svar på allmänremisser genom att logga in på 1177.se.

 • 23 november 13:52

  Vårdkontakt Direkt utökas med nya tjänster för länets invånare

  Den 23 november lanseras två nya funktioner i Region Sörmlands digitala vårdtjänst Vårdkontakt Direkt. Den ena är att patienter nu kan förnya sina recept denna väg. Den andra nyheten i Vårdkontakt Direkt är att invånare själva kan skicka in en förfrågan om att få fysisk aktivitet på recept (FaR).