27 juni 2024

Mikael Palo slutar som chef för Kultur och Utbildning

Mikael Palo slutar i höst sin tjänst som verksamhetsområdeschef för Kultur och Utbildning i Region Sörmland. Rekrytering av ny chef startar efter sommaren.

- Det har varit oerhört spännande och givande år med verksamheter som är viktiga för både sörmlänningar och andra besökare. Vi har en fantastisk verksamhet i länet, vi har ett prisat museum, vi har Scenkonstens arbete med Sörmlandsmodellen som ger skolelever scenkonstupplevelser, vi har ett utvecklande arbete med kommunerna och det fria kulturlivet, vi är med och arrangerar evenemanget Folk och kultur, vi har skolor och folkhögskolor av hög klass och medarbetare som verkligen brinner för sitt arbete. Allt detta har varit roligt att få följa. Jag är tacksam för min tid i Sörmland, säger Mikael Palo.

Mikael Palo har varit verksam i Region Sörmland som chef för kultur och utbildning sedan 2010. Han slutar sin tjänst den 31/10. Anledningen till förändringen är att Mikael Palo i slutet av året flyttar till Umeå.

Under tiden som rekrytering av ny verksamhetsområdeschef pågår går Hanna Rasmussen, som idag är verksamhetschef för Biblioteksutveckling, in som tillförordnad chef.

KJ3W