Hanna Bergström, projektledare.

6 maj 2024

Vi medverkar på Springpride i Eskilstuna 18 maj

Vår medverkan i olika sörmländska Pride-arrangemang syftar till att visa att vi med självklarhet arbetar och står upp för HBTQI-personers lika rättigheter och lika värde.

Sedan 2009 har Region Sörmland deltagit i Pride-arrangemang runt om i länet. Formen för vår medverkan är deltagande i prideparader och utställartält samt utbildningsinsatser och andra aktiviteter i samverkan med andra aktörer.

- Så kommer det vara även i år. Vi medverkar i ett flertal prideparader och utställartält på de olika prideevenemangen som arrangeras under året i Sörmland, men vi tillhandahåller också information och utbildning för alla medarbetare i regionen på vårt intranät för att hålla arbetet med att respektera, skydda och uppfylla HBTQI-personers rättigheter aktivt årets alla dagar, säger Hanna Bergström, projektledare för Region Sörmlands pridedeltagande och strateg på Hållbar regional utveckling.

Springpride i Eskilstuna 18 maj

Kl 10.00-18.00, lördag 18 maj medverkar vi på Springpride i Eskilstuna.

Utställartält
I utställartältet på Fristadstorget kommer representanter från regionens olika verksamheter vara på plats. I tältet kommer det finnas ett quiz om mänskliga rättigheter, möjlighet att testa hjärt- och lungräddning samt möta Sörmlandstrafiken.

Paraden
Givetvis går vi tillsammans i paraden!
Kl 14.30 samlas vi som arbetar i Region Sörmland vid utställartältet på Fristadstorget.
Vi går tillsammans till paradens startplats och ger sedan Region Sörmland stor synlighet under festtåget genom Eskilstuna!

Vårt arbete med HBTQI

HBTQI-personers rättigheter är en del av regionens samordnade arbete med mänskliga rättigheter. 

 

UBZV