11 april 2024

Självtest för livmoderhalscancer kan rädda liv!

Med ett enkelt självtest för HPV kan vi upptäcka risk för livmoderhalscancer redan innan cellförändringar har utvecklats. Testet du gör hemma är lika säkert som det som tas hos barnmorska.

– I Sörmland har vi hittills gjort cellprover och test för HPV hos barnmorska. Andelen som kommer till sin provtagning är lägre än i många andra regioner och vi har också en hög andel fall av livmoderhalscancer jämfört med övriga landet, säger Chatarina Strömbäck, barnmorska på Region Sörmland.

Infektion med HPV är den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer. Genom att testa sig för HPV upptäcks risken för livmoderhalscancer tidigt.

– Vår förhoppning är att fler ska testa sig när man inte längre styrs av en bokad tid. Testet är lätt att ta själv, säger Chatarina Strömbäck.

Vad gäller?

Från 23 års ålder erbjuds alla med livmodertapp att testa sig. Från och med nu skickas självprov hem i stället för att du får en kallelse till barnmorska.

  • Du som är mellan 23 och 49 år får erbjudande om provtagning en gång vart femte år.
  • Du som är 50–64 år får erbjudande vart sjunde år.
  • Du som är gravid ska som tidigare ta ett test hos din barnmorska.

Om HPV upptäcks vid testet kallas man till cellprovtagning hos barnmorska och därefter till regelbunden uppföljning. Beroende på vilket HPV-virus som upptäcks sker det med olika tidsintervall.

Om du inte får ett självtest hemskickat

Har du livmodertapp men ett manligt personnummer? Hör av dig till kallelsekansliet i Sörmland: 1177.se/kallelsekansliet-i-sormland, telefon: 016 - 10 30 91.

Läs mer på 1177.se

Självprovtagning för HPV

NHNV