Nyhetslista

 • 4 november 13:00

  Fler trycksår i vården under pandemin

  Andelen trycksår i sjukhusvården har ökat både i Sörmland och nationellt. Pandemin har gjort det svårare att behålla rutiner och arbeta förebyggande. Det visar resultat från trycksårsmätningen 2021.

 • 4 november 09:53

  Nya moduler i väntan på sprillans ambulansstation i Strängnäs

  Medarbetarna och ambulanserna blir fler, kraven ökar och den nya ambulansstationen är under utredning. Därför föreslås nya moduler köpas in till verksamheten i Strängnäs.

 • 2 november 09:59

  50 miljoner till uppskjuten vård

  Den sörmländska hälso- och sjukvården föreslås få cirka 50 miljoner kronor i statsbidrag för att arbeta med insatser kring uppskjuten vård. Extra mottagningar och extra operationer är insatser som planeras.

 • 29 oktober 11:18

  Bokning av dos 3 öppnar för fler grupper 1 november

  Region Sörmland öppnar vaccinationsbokningen för en tredje dos vaccin mot covid-19 för två nya grupper. De som är födda 1956 eller tidigare eller är anställd vid SÄBO, kommunal hemtjänst eller hemsjukvård kan börja boka tid den 1 november.

 • 28 oktober 09:11

  Åter möjligt att boka vaccintid via telefon

  De tekniska problem som inträffade för bokningstelefonin under morgonen, 28 oktober, är nu lösta.

 • 27 oktober 16:24

  Tredje dos vaccin mot covid-19

  I dag, 27/10, kom regeringen och Folkhälsomyndigheten med beskedet att personer som är 65 - 79 år och personal verksamma vid SÄBO samt inom hemtjänst och hemsjukvård initialt erbjuds en tredje dos vaccin mot covid-19. Region Sörmland inleder nu planeringen för hur detta ska ske i länet.

 • 27 oktober 14:57

  Nu leder vi om trafiken runt Mälarsjukhuset

  Den tunga trafiken ökar runt Mälarsjukhuset och nu skapar vi en säkrare miljö för både gående och trafikanter. Strängnäsvägen, Lasarettsgatan, Intagsgatan och Kungsvägen berörs. Här berättar vi mer om förändringarna som slår igenom den 28 oktober.

 • 26 oktober 09:40

  Effektivare vård när ÖNH och hörselvårdsmottagningen flyttar till nya lokaler

  Öron, näsa- och halsmottagningen och hörselvårdsmottagningen är de första att flytta in i den nya vårdbyggnaden på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Den 27 oktober tar de emot husets allra första patient.

 • 25 oktober 17:21

  Enkät om ungdomar och kultur i Sörmland

  Ungkulturenkäten 2014 visade att många unga i Sörmland sysslar med dataspel, brädspel och liknande. Nu är det dags att återigen ta pulsen på Sörmlands ungdomars kulturvanor.

 • 22 oktober 14:14

  Klart med dos två för personer som fått pausade Modernavaccinet

  De personer som är födda 1991 och senare (30 år och yngre) som fått en första dos av Modernas pausade vaccin mot covid-19 rekommenderas att ta Pfizer som dos 2. Detta efter beslut av Folkhälsomyndigheten.