Nyhetslista

 • 13 oktober 15:48

  Beslut taget att utreda avveckling av vårdcentralen Gallerian

  Utreda avveckling av vårdcentralen Gallerian i Eskilstuna och stängning av ett antal satellitmottagningar. Det beslutades på mötet med nämnden för primärvård rättspsykiatri och Dammsdalskolan den 13/10.

 • 10 oktober 16:46

  Regionstyrelsen i korthet 10/10 2023

  Revidering av arvoden och ersättning till förtroendevalda, skattesats för 2024, taxehöjningar inom Sörmlandstrafiken och reducerad verksamhet för sjukhusbiblioteken. Det var en del av de ärenden som diskuterades och beslutades på mötet med regionstyrelsen i dag, 10/10.

 • 6 oktober 09:49

  Förslag om flera förändringar inom primärvården

  Färre satellitmottagningar, förslag att utreda avveckling av vårdcentral i Eskilstuna och stopp för renovering av vårdcentralen Oxelösunds lokaler. Det är ett par av de ärenden som diskuteras och beslutas i nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan den 13/10.

 • 4 oktober 08:52

  Minskad verksamhet för sjukhusbiblioteken i Sörmland

  Biblioteken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm avvecklas och antalet medarbetare blir färre. Förslaget är en del i arbetet med kostnadsreducerande åtgärder i Region Sörmland. Ärendet diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen 10/10.

 • 3 oktober 09:55

  Nu kallas du som är 80 år eller äldre till vaccination på din vårdcentral

  I höst får du som är född 1943 eller tidigare en bokad tid för vaccination mot influensa och covid-19 på din vårdcentral.

 • 27 september 09:23

  Region Sörmland varslar och inför anställningsstopp

  Region Sörmland anmäler ett varsel på 700 medarbetare till arbetsförmedlingen. Dessutom införs anställningsstopp från 1/10. Syftet är att minska kostnaderna med en halv miljard under 2024 och fortsätta med kostnadsreducerande åtgärder under hela perioden 2024 - 2026.

 • 26 september 10:49

  Nya avgifter på regionens parkeringar

  Från och med 1 november justeras parkeringsavgifterna vid Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. Dessutom införs avgifter på Kullbergska sjukhuset från 1 januari 2024.

 • 25 september 09:09

  Minskad kostnad för hyrsköterskor – men totalt ökande kostnader i Sörmland och landet

  Regionernas kostnader för hyrbemanning inom vården fortsatte öka under första halvåret 2023. I Sörmland både minskade och ökade kostnaderna för olika yrkesgrupper under första halvåret 2023. Regionerna är överens om att intensifiera arbetet för att minska hyrbemanningen.

 • 20 september 10:30

  Ny rekommendation om vaccination mot pneumokocker

  I Sörmland erbjuder vi kostnadsfri vaccination mot pneumokocker för dig som är 65 år eller äldre. Det gäller även dig med vissa kroniska sjukdomar eller risktillstånd. Nu finns nya rekommendationer gällande pneumokockvaccin och påfyllnadsdoser.

 • 5 september 13:59

  Omfattande åtgärder krävs för att nå en ekonomi i balans

  Region Sörmland beräknas få ett underskott på cirka 1,2 miljarder kronor 2023. I ärendet för att nå en ekonomi i balans presenteras flera förslag till åtgärder för att nå detta mål. Det handlar bland annat om att minska antalet medarbetare, öka intäkterna och att inte kompensera verksamheternas budgetramar för kostnadsökningar.