Nyhetslista

 • 28 april 12:24

  Processen efter uppsägning av regiondirektör

  Med anledning av att regionstyrelsen den 18/4 sade upp regiondirektören med omedelbar verkan har juridiska frågor om avtal uppstått. Just nu granskas de olika beslut och avtal som finns och hur de ska tolkas.

 • 24 april 10:59

  Fortsatt starka resultat i regionens medarbetarenkät

  Region Sörmlands medarbetare trivs, är motiverade och 88 procent kan rekommendera sin arbetsplats till andra. Det visar medarbetarenkäten för 2023.

 • 19 april 09:56

  Stopp för TikTok på regiontelefoner

  Nu rekommenderas alla anställda i Region Sörmland att inte använda TikTok på sina arbetstelefoner. Om appen redan är installerad så rekommenderas att den avinstalleras. Anledningen är att appen samlar och använder data på ett oönskat sätt.

 • 18 april 15:21

  Tillförordnad regiondirektör

  Regionstyrelsen beslutade den 18/4 att Jan Grönlund sägs upp från sin anställning som regiondirektör med omedelbar verkan. Tillförordnad regiondirektör är verksamhetschefen för Karsudden, Jörgen Bragner.

 • 17 april 11:44

  Nya vårdbyggnaden på Nyköpings lasarett inflyttningsklar

  I Nyköping har vi byggt två nya vårdbyggnader, den första flyttade vi in i under våren 2022. Nu är det dags igen!

 • 14 april 14:45

  Fira våra folkhögskolor med oss!

  Folkhögskolans dag firas nationellt den 17 april och dagen blir i år startskottet på en vecka fylld av aktiviteter på Åsa folkhögskola och Eskilstuna folkhögskola.

 • 3 april 15:21

  Samverkan för hållbar utveckling av Sörmland

  Sörmland ska utvecklas hållbart för att möta utmaningarna i samhället. Gemensamt ska Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län tydligare arbeta inom områden som hälsa och livsvillkor, boendemiljöer, växande näringsliv och tillgänglighet. En avsiktsförklaring mellan parterna har skrivits under för ett starkt och hållbart Sörmland

 • 27 mars 14:33

  God tillgång på bredband – men ojämnt fördelat i länet

  I Sörmland är tillgången på bredband god, och ökar, men utbyggnaden är ojämnt fördelat i länet mellan stad och landsbygd. Det visar statistik från Post och telestyrelsen.

 • 27 mars 10:43

  Kostnadsfri vaccination för dig som saknar grundskydd mot vissa sjukdomar

  Alla i Sverige rekommenderas att vaccinera sig mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta. Du som saknar skydd erbjuds under 2023 kostnadsfritt vaccin oavsett hur gammal du är.

 • 26 mars 12:53

  Tillgängligheten BUP Sörmland

  Barn- och ungdomspsykiatrin i Sörmland arbetar hårt med tillgängligheten. Väntetiderna är för långa men den senaste tiden har stora förbättringar gjorts. Återkommande inslag i media beskriver dock situationen på ett sätt som är värt att förtydliga.