Open Call 2024

2024 testar vi så kallad Open Call som princip vid uppdrag och litterära samarbeten. Här kan du läsa mer om vad det innebär för dig som är professionell författare, jobbar på folkbibliotek eller på annat sätt arbetar med litteratur.

Open Call innebär att litterära uppdrag, även mindre, blir utlysta och hanteras i en process som är tydlig och transparent. Vi tror att detta leder till:

  • att vi blir lättare att samarbeta med
  • att vi utökar vårt nätverk av författare och andra litterära aktörer
  • ökad förankring och kvalitet på litterära arrangemang i regionen

Open Call för författaruppdrag 2024:

För samtliga uppdrag krävs i princip att du är professionell författare med koppling till Sörmland, men vi gör en samlad helhetsbedömning för alla som söker. Både professionalism och geografisk koppling har gråzoner och vi är medvetna om det.

Vi tar vid urvalet hänsyn även till faktorer som bedömd kvalitet, relevant erfarenhet, jämn könsfördelning, mångfald i genrer, med mera. Ansökningar bedöms av jurygrupper bestående av litteraturutvecklare och fristående bedömare.

Unga Sörmland. Under 2024 och 2025 samlas bidrag in till nästa antologi Unga Sörmland, vilket innebär att utgivningen av nästa antologi sker först 2025.

Open Call för litterära samarbeten 2024:

Vi söker bland annat arrangörer med förslag på hur vi kan uppmärksamma:

  • Världsberättardagen onsdag 20 mars. Deadline för förslag 20 februari.
  • Världspoesidagen torsdag 21 mars. Deadline för förslag 21 februari.
  • Europeiska författardagen onsdag 27 mars. Denna dag började firas 2023 och handlar mycket om läsfrämjande med författarbesök i skolor. Deadline för förslag 27 februari.
  • Fängslade författares dag fredag 15 november (drivs ofta av Svenska PEN). Deadline för förslag 15 september.

Vi tar även in spontanansökningar för litterära samarbeten utan koppling till dessa dagar och utan specifik deadline.

De litterära samarbetena innebär konsultation och ett möjligt ekonomiskt tillskott till budgeten.

Vi följer författarförbundets rekommendationer vid arvodering och kräver detta också av samarbetsparter.

Uppdaterat: 21 maj 2024
VDZY