Mentorsprogrammet

Nu provar vi att utlysa ett mentorsprogram inom litteratur i Sörmland. Ett litterärt mentorsprogram har som syfte att en professionell, erfaren författare handleder en person som bedöms vara i början av sin litterära karriär. Mentorsprogrammet bygger på en modell från Uppsala och andra regioner

Frågor och svar om Sörmlands mentorsprogram 2024

Ska både mentorer och adepter ansöka? 

- Ja, och båda använder samma ansökningsformulär.

Hur gammal ska jag vara?

- Både mentor och adept behöver vara över 18. I övrigt spelar åldern ingen roll, det viktigast för en mentor är att du har tillräckligt med erfarenhet. Adeptens ålder spelar ingen roll.

Kostar det något?

- Nej.

Hur ofta ska mentor och adept träffas?

- Mentor och adept träffas 1 gång per månad under ett halvår med start våren 2024 och avslutning hösten 2024, 1–2 timmar per tillfälle.

Är det ok med online-möten mellan mentor och adept?

- Ja, om båda parter upplever att det funkar bra. Men vi rekommenderar fysiska möten, och det första och sista mötet, som sker i våra lokaler, kommer att vara fysiskt.

Förväntas jag som mentor eller adept redovisa något efter genomfört mentorprogram?

- Nej, men vi gör en kortare utvärdering i samband med sista mötet.

Kommer mentorsprogrammet att genomföras fler gånger?

- Det vet vi inte i nuläget.

Mentorns roll:

 • Du som vill bli mentor är en professionell författare med erfarenhet av, kännedom om, och förståelse för den litterära världen.
 • Du vill lägga tid på att coacha en adept i dennes litterära skapande.
 • Du ska vara redo att läsa texter, ge respons och dela med dig av dina erfarenheter som professionell författare.
 • Du behöver ha en koppling till Sörmland och helst vara skriven här.

Adeptens roll:

 • Du ska ha kommit en bit i din litterära utveckling, till exempel ha gått någon form av skrivarutbildning och/eller någon gång publicerat dig till exempel i antologier, tidskrifter med mera.
 • Du ska vara öppen för att bli coachad av en professioenll författare med erfarenhet.
 • Du behöver ha en koppling till Sörmland och helst vara skrivna här.

Programmets upplägg

 • Mentor och adept möts 1 gång per månad under ett halvår med start våren och avslutning hösten 2024. Exakta datum är ej satta.
 • Första och sista mötet sker i regionens lokaler, övriga cirka fyra träffar på valfri plats, 1–2 timmar per tillfälle.
 • Målen för mentorsskapet ställer paren själva upp, då varje samarbete är unikt.
 • Adepten ska driva på och vara den mest aktiva parten.
 • Mentorn får del av adeptens ansökan.

Arvode

 • Mentorn arvoderas 30.000 kr + moms (23.078 kr före skatt till a-skattare).
 • Adeptens ersättning utgörs av kontakten med mentorn.

Ansökan

 • Två par mentor/adept (totalt fyra personer) kommer att utses efter en allmän ansökan.
 • Matchningen görs av regionens litteraturutvecklare Iréne Karlbom Häll i samråd med två utomstående sakkunniga.
 • Sista ansökningsdatum är 15/3 2024

Ansökan är stängd

 

 

Uppdaterat: 17 april 2024
5PUU