Dags att ansöka!

Mellan 7 augusti och 8 september kan du ansöka om att ingå i en referensgrupp för Samkultur Sörmland för 2024–2026.

Vad gör referensgruppen och vilka ingår?

Referensgruppen består av representanter för länets kulturskapare som ansökt om att få delta och länsövergripande aktörer. Tillsammans representerar de en del av Sörmlands kulturliv.

Referensgruppens uppdrag är att diskutera utvecklingsområden inom Sörmlands kulturliv. Gruppen kan föreslå samverkan och samarbeten inom och mellan olika kulturområden och kulturformer. Gruppen är också med och ger synpunkter på regionens kulturplan. De olika deltagarna kan vid behov även delta i bland annat tematiska kommundialoger och kommunkonferenser.

Gruppen består av cirka 20 personer som representerar områdena
• film och bio
• musik
• arkiv
• teater
• museum och kulturmiljövård
• hemslöjd
• bild och form, konst
• dans
• bibliotek, läs- och litteraturfrämjande

Anställda inom kommunala och regionala kulturverksamheter som ingår i Kultursamverkansmodellen kan inte söka.

Referensgruppen utses för en treårsperiod. Gruppens arbete startar hösten 2023. Ersättning utgår.

Du som söker ska:
- Ha egen erfarenhet av kulturskapande och/eller kulturverksamhet som yrkesutövare eller ideell
- Vara engagerad i kulturlivet
- Bidra med ditt kunnande och ha en helhetssyn på Sörmlands kulturliv
- Vara bosatt och verksam i Sörmland
- Kunna avsätta tid för möten och inläsning

I ansökan ska du:
- Beskriva vad du kan bidra med till arbetet i referensgruppen och förklara varför du vill vara med i detta sammanhang
- Visa på ditt engagemang som yrkesutövare eller ideell

Skriv kortfattat, max en A4-sida. Ansök själv eller tipsa någon annan att söka.

Om Samkultur Sörmland:
Den regionala kulturverksamheten i Sörmland bygger på en kulturplan med samverkan som en grundläggande del. Lagen om kultursamverkan säger vad Sveriges regioner ska åstadkomma inom samverkansstrukturen. Varje län har sin egen modell, vår kallas Samkultur Sörmland. Modellen består av, förutom referensgruppen, en politisk del (region och kommuner), en beredningsgrupp (kulturtjänstepersoner) och innefattar tematiska kommundialoger.


Ansök senast 8 september 2023:
Mejla ansökan till kultur.utbildning@regionsormland.se.

Skickas ansökan med post är det poststämpel 8 september som gäller för att ansökan ska vara inkommen i rätt tid.
Adress:
Kultur & Utbildning
Ulla Allmér
Box 314
611 26 Nyköping

Läs mer i Kulturplanen och Aktivitetsplanen: Kulturplan Sörmland 2023–2026

Uppdaterat: 7 augusti 2023
M78Z