Referensgruppen

Den regionala gemensamma samverkans- och samrådsstrukturen för samverkan inom kultursamverkansmodellen -Samkultur Sörmland- är politiskt beslutad i såväl Region Sörmland som i länets kommuner. I strukturen ingår också en konstformsövergripande referensgrupp med företrädare från både kulturskapare och den ideella sektorn.

Inför kulturplansperioden 2023-2026 kommer en uppföljning och utvärdering av samverkansstrukturen inklusive referensgruppens arbete genomföras hösten 2022.

Uppdaterat: 31 januari 2023
GJAJ