Sörmländska kulturtillgångar

För ett välmående kulturliv i hela Sörmland

Projektet Sörmländska kulturtillgångar var ett treårigt projekt som pågick mellan 2021 - 2023.

Projektets syfte var att skapa relevanta och hållbara stöttande strukturer för att underlätta samverkan, utveckling och kreativt skapande för kulturlivets aktörer i Sörmland. De externa utvärderarna menar också att "projektet har skapat ett arbetssätt för att stärka den kulturella infrastrukturen i regionen".

Under 2024 kommer projektets erfarenheter och resultat att tas tillvara på i ordinarie organisation. Vill du veta mer kan du anmäla dig till Kultur & Utbildnings nyhetsbrev genom att skicka ett mejl till marie.anstadius@regionsormland.se.

Nedan hittar du projektets slutrapport och den externa utvärderingen.

Kontakta oss gärna!

Uppdaterat: 5 mars 2024
TYP2