Färgglada symboler mot lika färgglad bakgrund

Sörmländska kulturtillgångar

För ett välmående kulturliv i hela Sörmland

Sörmländska kulturtillgångar är ett 3-årigt projekt som finansieras av Kulturrådet och region Sörmland. Projektet startade upp i januari 2021 och leds av två projektledare som anställts av regionen, Elin Selig och Marie Anstadius.

Projektets syfte är att skapa relevanta och hållbara stöttande strukturer för att underlätta samverkan, utveckling och kreativt skapande för kulturlivets aktörer i Sörmland.

I de behovsanalyser som projektet har gjort hittills har tre huvudsakliga behov eller teman identifierats. Dessa är

  • Stöttande strukturer
  • Samverkan
  • Mötesplatser

Utifrån dessa tre behov har projektet skapat en arbetsgrupp kring stöttande strukturer. Du kan läsa mer om gruppens arbete och resultaten på projektets webbsida (extern länk). Arbetsgruppen bestod av representanter från det fria kulturlivet, kommunerna i Sörmland och Region Sörmlands kulturverksamheter.

Genom detta arbetssätt har kulturlivet i Sörmland involverats i både problemformuleringar och lösningar på de samma. Allt sker enligt devisen att hållbara, funktionella lösningar bäst utvecklas tillsammans!

Var befinner sig projektet just nu?

Under våren 2022 har projektet bearbetat och utvecklat de lösningsförslag som arbetsgruppen tog fram under hösten 2021. I detta arbete har de olika aktörer som på ett eller annat sätt berörs av lösningsförslagen involverats. Parallellt har förutsättningarna för implementering undersöks för att projektet ska kunna ta lösningsförslagen till nästa steg: testning i skarpt läge, och där befinner sig projektet nu.

Mellan september 2022 och till och med sommaren 2023 genomför projektet en pilot på funktionen Kulturkluster Sörmland.

Piloten Kulturkluster Sörmland

Kulturkluster Sörmland är en en kunskaps- och samverkansnod i kultur-Sörmland dit fria och offentliga kulturaktörer kan vända sig för att få stöd och vägledning. Kulturklustret har ett brett kulturområdes- och branschöverskridande fokus vilket innebär att kulturaktörer oavsett kulturområde och bransch kan vända sig till klustret. En kulturaktör kan exempelvis vara företagare, förening, professionell, semi-professionell, amatör, ny, etablerad, kommun, region eller annan aktör som relaterar till eller jobbar med fria kulturaktörer.

Kulturkluster Sörmland har tre huvudsakliga fokusområden; Stöd, Kunskap och Kontakt.

Stöd arbetar med att på olika sätt lotsa kulturaktörer genom den kulturella infrastrukturen till exempelvis rätt svar, person, funktion, finansiering eller nätverk.

Kunskap innebär att klustret fångar upp behov av kunskapsutveckling och synliggör utbildningssatsningar som möter upp mot de behoven. Om det finns behov av att skapa eller samordna kunskapssatsningar så görs det också.

Kontakt arbetar med att skapa möten och mötesplatser för kulturaktörer i Sörmland. I piloten utvecklas projektets koncept Kulturfrukost och Speed-dejting. Projektet undersöker också möjligheten att skapa ett årligt forum för det sörmländska kulturlivet samt olika sätt att kroka arm med redan befintliga sörmländska arrangemang för att skapa mötesplatser för kulturaktörer.

Läs mer om Kulturkluster Sörmlands på verksamhetens egen webbsida  här (extern länk).

Piloten Kreativa utvecklingscheckar

Ett annat resultat av projektet är en pilot på snabba utvecklingsmedel till verksamma inom de kreativa och kulturella branscherna i Sörmland. Tillsammans med Hållbar regional utveckling testas "Kreativa utvecklingscheckar", ett bidrag som kulturaktörer kan söka för att prova en nyskapande och/eller utforskande satsning eller idé. Utlysningen sker under november 2022 med sista ansökningsdag 2 december.

Länk till utlysningen och ansökan på Regional utvecklings webbsida hittar du här! (extern länk)

Följ arbetet!

Projektet Sörmländska kulturtillgångars webbsida har en blogg där du kan följa projektets utveckling och resultat samt läsa projektledarnas personliga reflektioner över arbetet. Länk finner under rubriken Sörmländska kulturtillgångar på webben nedan. Där finns även länkar till våra sociala medier. Du kan också följa projektet genom att prenumerera på Sörmländska kulturtillgångars nyhetsbrev. Skicka ett mejl till projektet och skriv "Nyhetsbrev" i ämnesraden så läggs du till i sändlistan! 

Vill du skaffa dig en snabb överblick över projektets processer kan du ta en titt på årshjulet i tids- och aktivitetsplanen nedan.

Uppdaterat: 8 november 2022
G5DB