Färgglada symboler mot lika färgglad bakgrund

Sörmländska kulturtillgångar

För ett välmående kulturliv i hela Sörmland

Sörmländska kulturtillgångar är ett 3-årigt projekt som finansieras av Kulturrådet och region Sörmland. Projektet startade upp i januari 2021 och leds av två projektledare som anställts av regionen, Elin Selig och Marie Anstadius.

Projektets syfte är att skapa relevanta och hållbara stöttande strukturer för att underlätta samverkan, utveckling och kreativt skapande för kulturlivets aktörer i Sörmland.

I de behovsanalyser som projektet har gjort hittills har tre huvudsakliga behov eller teman identifierats. Dessa är

  • Stöttande strukturer
  • Samverkan
  • Mötesplatser

Utifrån dessa tre behov har projektet skapat en arbetsgrupp kring stöttande strukturer. Du kan läsa mer om gruppens arbete och resultaten på projektets webbsida (extern länk). Arbetsgruppen bestod av representanter från det fria kulturlivet, kommunerna i Sörmland och Region Sörmlands kulturverksamheter.

Genom detta arbetssätt har kulturlivet i Sörmland involverats i både problemformuleringar och lösningar på de samma. Allt sker enligt devisen att hållbara, funktionella lösningar bäst utvecklas tillsammans!

Var befinner sig projektet just nu?

Projektet är inne på sitt tredje och sista år 2023 vilket innebär att det nu pågår ett intensivt arbete med att både testa och utvärdera lösningsförslagen som projektet arbetat fram samt att implementera dessa lösningar. Just nu testar vi två av dessa lösningar i skarpt läge - verksamheten Kulturkluster Sörmland och stödet Kreativa utvecklingscheckar.

Piloten Kulturkluster Sörmland

Kulturkluster Sörmland är en en kunskaps- och samverkansnod i kultur-Sörmland dit fria och offentliga kulturaktörer kan vända sig för att få stöd och vägledning. Kulturklustret har ett brett kulturområdes- och branschöverskridande fokus vilket innebär att kulturaktörer oavsett kulturområde och bransch kan vända sig till klustret. En kulturaktör kan exempelvis vara företagare, förening, professionell, semi-professionell, amatör, ny, etablerad, kommun, region eller annan aktör som relaterar till eller jobbar med fria kulturaktörer.

Kulturkluster Sörmland har tre huvudsakliga fokusområden; Stöd, Kunskap och Kontakt.

Stöd arbetar med att på olika sätt lotsa kulturaktörer genom den kulturella infrastrukturen till exempelvis rätt svar, person, funktion, finansiering eller nätverk.

Kunskap innebär att klustret fångar upp behov av kunskapsutveckling och synliggör utbildningssatsningar som möter upp mot de behoven. Om det finns behov av att skapa eller samordna kunskapssatsningar så görs det också.

Kontakt arbetar med att skapa möten och mötesplatser för kulturaktörer i Sörmland samt facilitera olika nätverk. I piloten utvecklas projektets koncept Kulturfrukost och Speed-dejting. Projektet undersöker också möjligheten att skapa ett årligt forum för det sörmländska kulturlivet samt olika sätt att kroka arm med redan befintliga sörmländska arrangemang för att skapa mötesplatser för kulturaktörer.

Läs mer om Kulturkluster Sörmlands på verksamhetens egen webbsida här (extern länk).

Piloten Kreativa utvecklingscheckar

Ett annat resultat av projektet är en pilot på snabba utvecklingsmedel till verksamma inom de kreativa och kulturella branscherna i Sörmland. Tillsammans med Hållbar regional utveckling testas "Kreativa utvecklingscheckar", ett bidrag som kulturaktörer kan söka för att prova en nyskapande och/eller utforskande satsning eller idé. Utlysningen skedde under senhösten 2022 och checkarna betalades ut till 12 projekt av 88 sökande. Under 2023 utvärderas piloten och förslag på eventuell fortsättning för bidragsformen kommer presenteras i samband med projektets slutredovisning.

Följ arbetet!

Projektet Sörmländska kulturtillgångars webbsida har en blogg där du kan följa projektets utveckling och resultat samt läsa projektledarnas personliga reflektioner över arbetet. Länk finner under rubriken Sörmländska kulturtillgångar på webben nedan. Där finns även länkar till våra sociala medier. Du kan också följa projektet och aktiviteterna i Kulturkluster Sörmland genom att prenumerera på kulturklustrets nyhetsbrev. Skicka ett mejl till kulturkluster@regionsormland.se och skriv "Nyhetsbrev" i ämnesraden så läggs du till i sändlistan! 

Vill du skaffa dig en snabb överblick över projektets processer kan du ta en titt på årshjulet i tids- och aktivitetsplanen nedan.

Uppdaterat: 7 april 2023
VAHG