Region Sörmland deltar i Folk och kultur

Region Sörmland är stolt samarbetspartner för Folk och Kultur - Sveriges största kulturpolitiska evenemang där kulturarbetare och kulturpolitiker från hela landet samlas för att prata, lära och inspireras. Platsen är Munktellstaden i Eskilstuna varje år i februari.

Region Sörmland deltar med flera programpunkter på Folk och Kultur. På utställartorget i Volvo CE Arena (fd Stiga Sports Arena) har vi en egen monter, ett stort slöjdtorg och massor av aktiviteter som är gratis och öppna för alla!

Inspiration, upplevelser, lärande

Folk och Kultur är en årligen återkommande plattform för inspiration, upplevelser och lärande. Innehållet skapas i samverkan med flera hundra externa arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideell sektor och landets 21 regioner. Utöver samtal, debatter och seminarier, presenteras konstnärliga föreställningar och upplevelser av hög kvalitet.

Region Sörmlands medverkan 2024

Här kan du läsa om de programpunkter och aktiviteter som Region Sörmland arrangerar eller medverkar i på Folk och kultur 2024. För att se hela programmet, gå in på Folk och kulturs webbsida (extern länk).

Obs! Stiga Sports Arena har bytt namn till Volvo CE Arena i januari 2024. Vi hänvisar till Volvo CE Arena i vår information om Folk och Kultur, men skyltarna för Stiga Sports Arena kommer att finnas kvar under konventet. På Google Maps heter byggnaden Volvo CE Arena.

Regionens medverkan 2024

Uppdaterat: 30 januari 2024
35EY