3 mars 2022

Region Sörmland har god beredskap för att bistå Ukraina

- Invasionen i Ukraina är oprovocerad och oförsvarlig. Region Sörmland har god beredskap för att kunna bistå Ukraina utifrån de behov som framförs i samverkan med Sveriges olika myndigheter, säger Monica Johansson, regionstyrelsens ordförande (S).

Kriget i Ukraina påverkar de flesta människor och samhällsfunktioner. Region Sörmland samverkar med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Migrationsverket, kommuner och länsstyrelse för att bidra på det sätt som behövs och samtidigt upprätthålla en god och säker verksamhet.

– Arbetet pågår på flera plan. Region Sörmland inventerar nu materialförsörjning, läkemedel, sjukvårdsmaterial, transportmöjligheter och energiförsörjning, för att vi ska vara så förberedda som möjligt, säger Jan Grönlund, regiondirektör.

Region Sörmland har format en arbetsgrupp som rapporterar till regiondirektörens ledningsgrupp. Gruppen arbetar med de frågor som en upptrappning av situationen i Ukraina skulle kunna innebära för material-, läkemedels- och medicinteknisk försörjning samt eskalering av vårdplatser. Gruppen ser också över regionens IT- och säkerhetsberedskap utifrån hot om cyberattacker. Regiondirektören rapporteras fortlöpande till regionstyrelsen. Regionstyrelsens ordförande informerar regelbundet de politiska partiernas gruppledare.

- Invånarna i Sörmland kan vara trygga med att regionen har en god beredskap. Erfarenheterna från pandemin visar att organisationen har en fantastisk förmåga att anpassa verksamheten till de behov som finns, säger Monica Johansson.

Exempel på pågående aktiviteter:

  • Samverkar med Socialstyrelsen kring tillgång till vårdplatser och läkemedel
  • Samverkan med Folkhälsomyndigheten kring hälsobehov och vaccination för flyktingar från Ukraina
  • Samverkan med länets kommuner och länsstyrelse
  • Förstärkning av IT- säkerhet
  • Framtagande av samlad information på regionens webbplats

Regionen har mottagit en mängd förfrågningar om att donera material med mera från flera olika aktörer.

- Det är glädjande med det stora engagemang som finns inom länet för att bistå Ukraina. För att vara säker på att rätt saker kommer till rätt plats utifrån Ukrainas behov är det viktigt att hjälpinsatser sker i samverkan med Socialstyrelsen och MSB för att trygga att stödet når hela vägen fram, säger Jan Grönlund, regiondirektör.

B6RD