Hållbarhetsmål

Sörmland ska bli Sveriges friskaste län. För att komma dit ska vi arbeta långsiktigt och strategiskt med att främja varje persons rätt till god hälsa, kultur och utbildning och för att förebygga sjukdom och ohälsa.

Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra allt arbete inom Region Sörmland och vi främjar en utveckling som är långsiktigt ekologisk, social och ekonomiskt hållbar. 

Det interna hållbarhetsarbetet beskrivs i vår hållbarhetspolicy med tillhörande hållbarhetsprogram för 2019-2023 Hållbarhetsprogrammet innehåller sex övergripande mål. Det knyter också an till Agenda 2030 genom att samtliga övergripande mål och inriktningsmål bidrar till ett eller flera av de 17 globala hållbarhetsmålen.

Projekt Glokala Sverige - Agenda 2030 i kommuner och regioner

Region Sörmland deltar i det nationella projektet Glokala Sverige som arbetar för de globala målen Agenda 2030. Samtidigt deltar vi också i projektet Glokala Sverige som drivs av Svenska FN-förbundet.

För frågor om Glokala Sverige, kontakta Mona Karila (e-post).

Läs mer

Mål i hållbarhetsprogrammet

Uppdaterat: 13 april 2023
U75T