Hälsovalsstaben

Hälsovalsstaben är den funktion inom Region Sörmland som administrerar sörmlänningarnas val av vårdcentral. Inom staben administreras även privata vårdgivare.

I Hälsovalsstaben ingår även:

  • Tandvårdsenheten,
  • Barnhälsovården,
  • Asyl- och migranthälsan
  • Enheten för privata vårdgivare
  • Valfrihet- och vårdgarantiservice samt
  • PrimUS-enheten, som stödjer och stimulerar primärvårdens utveckling och kvalitet genom bland annat fortbildning och vidareutbildning. 
Uppdaterat: 25 maj 2022
GW6Z