Hälsovalsstaben

Hälsovalsstaben är den funktion inom Region Sörmland som administrerar sörmlänningarnas val av vårdcentral. Inom staben administreras även privata vårdgivare.

I Hälsovalsstaben ingår även Tandvårdsenheten, Barnhälsovården, Asyl- och migranthälsan samt PrimUS-enheten, som stödjer och stimulerar primärvårdens utveckling och kvalitet genom bland annat fortbildning och vidareutbildning.

Uppdaterat: 5 februari 2019
V2QP