Juridiska staben

Juridiska staben är en regionövergripande stab och ansvarar för att främja rättssäkerheten i våra verksamheter.

På juridiska staben finns: 

  • Krisberedskapsenheten
  • Säkerhetsenheten
  • Informationssäkerhetsenheten
Uppdaterat: 5 juli 2019
FVNT