Ekonomistaben

Ekonomistaben ansvarar för förvaltning och utveckling av regionens övergripande ekonomiprocesser och ekonomiverktyg.

Staben arbetar bland annat med:

  • Planering och uppföljning
  • Finansförvaltning – lån och placeringar
  • Redovisningsprinciper och ekonomihandbok
  • System för ledningsinformation, exempelvis systemen PLUSS och BORIS 
Uppdaterat: 8 november 2021
5BW4