Läkemedelscentrum

Läkemedelscentrum är en arbetsplats där verksamheterna läkemedelsinformation, klinisk farmaci och läkemedelsförsörjning bedrivs.

Läkemedelscentrum verkar tillsammans med läkemedelskommittén för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Uppdaterat: 25 maj 2022
XHVR