Staben för demokrati och insyn

Staben för demokrati och insyn ansvarar för den politiska ärendeprocessen och administrativt stöd till den politiska organisationen.

Huvudregistratur och informationsstyrning ansvarar för Region Sörmlands process för hantering av verksamhetsinformation, tar fram anvisningar och stöttar regionens medarbetare i frågor om diarieföring och informationshantering. Tillsyn utövas över regionens verksamheters arkiv- och informationshantering enligt regionens arkivreglemente.

De politiska sekreterarna insorterar organisationsmässigt i staben.

Uppdaterat: 29 oktober 2021
4TPV