sjukhusklädd person sitter med läsplatta

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården är Region Sörmlands största verksamhetsområde. Det ska kännetecknas av hög tillgänglighet, god information, gott bemötande och kontinuitet i vårdkontakterna.

Hälso- och sjukvårdsledningens främsta uppgift är att ta fram underlag och verkställa Regionstyrelsens beslut. Ledningen medverkar också till att utveckla hälso- och sjukvården i Sörmland.

Hälso- och sjukvårdschefen är direkt underställd regiondirektören och leder arbetet i hälso- och sjukvårdsledningen.

Uppdaterat: 14 december 2023
DZSY