Kommunikationsstaben

Kommunikationsstaben har som uppdrag att skapa förutsättningar för att öka dialog, inflytande och engagemang hos såväl medarbetare som medborgare.

Det innebär att driva utvecklingen av Region Sörmlands centrala kommunikationsarbete. Syftet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt till dialog och öppenhet som bidrar till att verksamheterna når sina mål.

Exempel på Kommunikationsstabens uppdrag och uppgifter:

  • Upprätta och revidera styrdokument inom ansvarsområde
  • Vara kommunikationsstöd för ledning och verksamheter
  • Genomföra utbildningar för regionens medarbetare
  • Utveckla och förvalta regionens egna kommunikationskanaler 
Uppdaterat: 15 november 2023
AE2Q