Verksamhetsområde Regionservice

Verksamhetsområdet omfattar stöd- och servicetjänster inom regionen.

Här ingår bland annat kontaktcenter, registratur, fastighetsdrift, inköp, fakturahantering, löneservice och miljö- och klimatfrågor.

Enheter inom verksamhetsområdet:

  • Kontaktcenter
  • Fastighetsservice
  • Inköp
  • Personalservice
  • Samlad redovisning
  • Administrativa enheten
  • Verksamhetsservice
  • Byggledning
  • Miljö och klimat
Uppdaterat: 2 juni 2020
M1KN