Verksamhetsområde Regionservice

Verksamhetsområdet omfattar stöd- och servicetjänster inom regionen.

Här ingår bland annat regionens kontaktcenter, registratur, fastighetsdrift, inköp, fakturahantering och löneservice.

Enheter inom verksamhetsområdet:

  • Kontaktcenter
  • Fastighetsservice
  • Inköp
  • Personalservice
  • Samlad redovisning
  • Administrativa enheten
  • Verksamhetsservice
Uppdaterat: 17 januari 2019
JW15