Verksamhetsområde Kultur & Utbildning

Verksamhetsområdet Kultur & Utbildning har ett brett uppdrag inom bland annat scenkonst, folkbildning och friluftsliv.

Verksamhetsområdet rymmer regionens kulturverksamhet inom professionell scenkonst, museiverksamhet, biblioteksutveckling och hemslöjd. Här ingår också uppdrag att främja dans, film och konst genom bland annat stipendier och bidrag.

Utbildning och folkbildning

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan inom naturbruksprogrammet på Ökna är statligt styrd och är ett regionalt uppdrag. Folkhögskoleverksamhet är även den statligt styrd och utgör ett regionalt uppdrag.

Inom båda verksamheterna bedrivs uppdragsutbildning genom såväl statliga som lokala uppdrag. 

Friluftsverksamhet

Program- och friluftsverksamhet bedrivs inom Nynäs slott med park och naturreservat som ett regionalt uppdrag.

Uppdaterat: 8 november 2021
7Z52